2020, Referat fra generalforsamling

Revideret af Søren Borch, webadm | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 25. febr. 2020 kl 19.30.

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø.

Referatet fra generalforsamlingen

  Her ligger det officielle referat.  Indlagt 25/4-2020. 
Henvendelser til bestyrelsen.

Kort referat fra GF

Webadministratoren har her lavet et kort resumé af beslutningerne på aftenen.
Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentligt nyttigt til en hurtig orientering for medlemmer, som ikke var med til mødet, eller som ikke lige vil læse hele referatet.

1. Valg af dirigent. 

 • Peter Lambert valgt til dirigent.
 • Repræsenterede husstande ca 70, hvoraf ca 20% ved fuldmagter.
 • Mødet var lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Bestyrelsens beretning: Forudsat læst i indkaldelsen og fremlagt kortfattet af formanden. Beretningen taget til efterretning. 

Orientering fra visse af arbejdsgrupperne:

 • Bog om kvarterets historie: Lise Fogh og Christian Sonne fortalte om den bog, som de er ved at skrive om vores kvarter, og som forventes udgivet omkring eller efter sommeren på foreningens regning.
 • Hjemmesiden: Søren Borch meddelte, at han inden sommer slutter som webredaktør efter ca 15 år. Han fortalte om opgaven som redaktør og efterlyste afløser(e). (Senere på aftenen meldte to kandidater sig til Søren).
 • Nytårsfyrværkeri: Henrik Bruus meddelte, at han ikke længere er leder af nytårsfyrværkerigruppen, og der skal derfor findes en ny leder. Der er fortsat flere hjælpere i gruppen.
 • Hornemans 250 års dødsdag: Knud Palsbro fortalte, at vi markerer Johan Ole Emil Hornemans den 29/5-2020 i Sions kirke. Forslag og hjælper kan henvende sig til Knud.
 • Materielkælderen: Jørgen Frederiksen fortalte om telte mm i kælderen. Teltene kan fremover også lånes af beboere til private fester.

3. Foreningens regnskab 2019 (fremgår af indkaldelsen): Præsenteret af vores regnskabsmand Lars Bjerregaard. Godkendt.

4. Forslag til beslutning:

 • A. Forslag til nyt haveregulativ: Blev vedtaget, idet paragraf 9 om Cykeloverdækning dog reduceres til en henvisning til Håndbogen, hvor afsnittet om cykeloverdækningen så bevares.
 • B. Forslag om genfremsættelse af finansiering af Håndbog for Husejere: Blev vedtaget.
 • C. Forslag om leje af telt, borde og stole ved sommerfesten og julemarkedet: Blev vedtaget.

5. Budgetforslag 2020 (fremgår af indkaldelsen): Budget godkendt. Bemærk at ordet 'Kontingent' bruges i flere betydninger: Foreningskontingent som er 394 kr (obligatorisk), YouSee-grundpakke-abonnement på 2.106 (frivilligt), og totalt kontingent på 2.500 kr (som er summen af de to foregående).

6. Orientering om arbejdsgrupper: Blev anset for klaret med de skriftlige beretninger i indkaldelsen og den fremskudte beretning under punkt 2 ovenfor.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 • Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Øland Petersen (udtræder) og Benditte Skyhøj Olsen (genopstiller ikke). Jacob Ingvartsen og Peter Faurhøj genvalgt. Jakob Bjerre og Dines Boertmann nyvalgt.
 • Suppleanter: Christel Teglers genvalgt og Louise Garde Wibroe udtrådte. Nanna Solow nyvalgt.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 • Revisorer: Morten Rand Jensen genvalgt og Johan Alsøe valgt (tidligere suppleant). Jakob Bjerre udtrådt, da han var blevet valgt til bestyrelsen. Revisorsuppleanter: Der var ingen kandidater.

9. Eventuelt. Forsamlingen takkede Benditte for hendes indsats gennem årene, især som formand i bestyrelsen.
 

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget kan hentes her i pdf-format. Dette blev uddelt i papirformat til alle huse den 9. februar og lagt her på hjemmesiden den samme dag.
 

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer rundt om på hjemmesiden.

 

Log: Det officielle eferater indlagt 25/4-2020. Artiklen er oprettet med uofficielt referat den 26/2-2019.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet