2022, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 22. februar

Revideret af Webredaktør Søren Borch | |   Kalender

Tid: Tirsdag d. 22. febr. 2022 kl 19.30.  
Sted:
Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.
Du modtager indkaldelsen på papir. Sammen med den får du en indskrivningssedlen, som du skal bruge på stedet til indskrivningen, og på samme indskrivningsseddel angives eventuelle fuldmagter til GF.
Indskrivning foregår allerede fra kl. 18.30. Så undgår vi stor kødannelse og får tid til hyggelig nabosnak :-)
Der er gratis kaffe samt øl og vand, mens man venter - og også til pausen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår.

3. Regnskab for 2021 til godkendelse.

4. Forslag til beslutning:
    4.A. Sager om overtrædelse af foreningens regler overdrages til ekstern part
    4.B. Opstilling af ladestandere til elbiler
    4.C. Leg i gaderne
    4.D. Ophold i gaderne
    4.E. Flere fremtidige fællesarealer.

5. Vedtagelse af budget 2022 og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

  Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Den officielle indkaldelsen blev omdelt 7. februar 2022.

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information. Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

 • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar.
 • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
 • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
 • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
 • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
  (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar). Send til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
 • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal).
 • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
 • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Rettet 6/2-2022 med officiel indkaldelse. Coronakommentarer er reduceret 27/2-2022. Indsendte forslag indlagt i resumé ca 22/1-2022. Corona-kommentarer indlagt 18/12.2021. Forvarsel lagt op 31. okt. 2021

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch, Webred. 12-02-2022 kl. 11:35
  Vedr: GF 2022, debatten om forslagene 4A, 4B, 4C, 4D, 4E:
  Debatten foregår blandt andet i vores kvarters lukkede Facebook-gruppe.
 • user
  Søren Borch, Webred. 12-02-2022 kl. 11:14
  Vedr: GF 2022, forslag 4C, 4D, 4E om fællesarealer:
  Der er mere om baggrunden for forslagene "4.C. Leg i gaderne", "4.D. Ophold i gaderne" og "4.E. Flere fremtidige fællesarealer" under arbejdsgruppens webside.
  Gå til 'Din forening' / 'Fællesarealer', hvor arbejdsgruppens forarbejder er slået op.
 • user
  Søren Borch, Webred. 12-02-2022 kl. 11:12
  Vedr: GF 2022, forslag 4B om ladestandere:
  Der er mere om baggrunden for forslaget "4.B. Opstilling af ladestandere til elbiler" under arbejdsgruppens webside.
  Gå til 'Din forening' / 'Ladestandere', hvor arbejdsgruppens forarbejder er slået op.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet