2023, GF, Forhåndsannoncering, Ordinær generalforsamling, 1. marts

Revideret af Søren Borch, webadmin. | |   Kalender

Tid: Onsdag d. 1. marts 2023 kl 19.30. 
(NB: Undtagelsesvist ikke sidste tirsdag i februar, fordi mødesalen var optaget)
Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.
Du modtager indkaldelsen når tiden nærmer sig.

Dagsorden

Forventes at blive noget i denne stil:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår.

3. Regnskab for 2022 til godkendelse.

4. Forslag til beslutning:
    4.A. Xxxxxx
    4.B. Yyyyyyy
Bestyrelsen har et par forslag på vej. Se bestyrelsens orientering fra Bestyrelsesmødet den 9. januar.
5. Vedtagelse af budget 2023 og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

  Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget. (Kommer når datoen nærmer sig)
Den officielle indkaldelsen vil blive omdelt x. xxxxx 2023.

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information. Der er i år to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

  • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar. (I år må vi desværre fravige reglen).
  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
  • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
  • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar). Send til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
  • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal). Medlemmer kan genvælges. Supplerantposterne er altid på valg/genvalg.
  • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Smårettelser 7/12-2022. Forvarsel lagt op 2. juni 2022 af webadm. Søren Borch

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet