2023, GF, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 1. marts

Revideret af Søren Borch, webadmin. | |   Kalender

Tid: Onsdag d. 1. marts 2023 kl 19.30. 
Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.
NB: Undtagelsesvist afholdes GF i år ikke den sidste tirsdag i februar, fordi mødesalen var optaget.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår.

3. Regnskab for året 2022 til godkendelse.

4. Forslag til beslutning:
    4.1. Etablering forsyningsanlæg, vand
    4.2. Elektronisk kommunikation (ændring til foreningens vedtægter)
    4.3. Solceller på tagene
    4.4. Indkøb af byggematerialer til videresalg til medlemmer.

5. Vedtagelse af budget for 2023 og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

null  Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Den officielle indkaldelsen blev omdelt i papirudgave den 13. februar 2023. Den blev uploadet på hjemmesiden 8. februar 2023.

Husk at medbringe Indskrivningsbevis og evt. at anvende Fuldmagtsblanket

null GF blev forvarslet den 29. januar af bestyrelsen med postkasseomdeling af et enkelt ark, som omfattede GF-varsel, Indskrivnings-/adgangsbevis til GF, orientering om indmeldelse af første email-adresse for huset mhp kommende foreningssystem, og Fuldmagtsblanket til GF.
Arket er 'individuelt' skræddersyet til hvert hus.
Varslingen var nødvendig, idet generalforsamlingen holdes på en anden dag end den plejer.
Indskrivningsbeviset som er en del af varslet er nødvendig for at få udleveret stemmeseddel. Alle har dog adgang, også uden indskrivningsbeviset og uden stemmeseddel.

GF blev også forvarslet på hjemmesiden allerede den 2. juni 2022 af webadministratoren.

Vedr. forslag 4.1. Etablering forsyningsanlæg, vand (og særkontingent)

Forslaget er uddybet med spørgsmål fra og svar til nogle beboere i artiklen "Vandforsyning og særkontingent. Forslag 4.1 til GF 1/3-2023."

Vedr. forslag: 4.2. Elektronisk kommunikation (ændring til foreningens vedtægter)

Baggrunden for dette forslag er uddybet i indkaldelsen.
Systemet forklares desuden i artiklen "Elektronisk kommunikation med Husejerforeningen", hvor det uddybes, hvordan man indmelder den første/primære email-adresse for huset til det kommende foreningssystem. Dér henvises også til det påtænkte systems hjemmeside, så man kan orientere sig om dets funktioner mm.

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information. Der er i år to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

 • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar. (I år må vi desværre fravige reglen).
 • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
 • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
 • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
 • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
  (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar). Send til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
 • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal). Medlemmer kan genvælges. Supplerantposterne er altid på valg/genvalg.
 • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
 • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Småjusteringer 13/2, 12/2, 10/2 og 9/2. Den officielle indkaldelse og dagsorden uploadet 8/2-2023 af Søren. Smårettelser 7/12-2022. Forvarsel lagt op 2. juni 2022 af webadm. Søren Borch

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch 08-02-2023 kl. 16:11

  Apropos forslag ”4.3. Solceller på tagene”:
  Vi var to beboere, der i 2005 lavede et særnummer af Kilden med fokus på solceller i vores kvarter og mere bredt med temaet ”Bæredygtig energi og solenergi i vores byggeforeningshuse”.
  Særnummeret kan sikkert stadigt fungere som inspiration til en ny arbejdsgruppe.


  Alskens muligheder kunne allerede den gang skimtes, og de fleste bindinger fik vi vist beskrevet.
  Se analysen på hjemmesiden: www.strandvejskvarteret.dk/fileadmin/uploads/kilden/Kilden_1981-2008/kilden-2005-2-febr.pdf . Du kan også finde den via Kildens hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk/nyhed/kilden-2005.


  Jeg håber, at en ny arbejdsgruppe kan komme til mere lovende resultater, end vi kom til; men som jeg husker det, så er håbet mere lysegrønt end realistisk :-(


  Jeg glæder mig til at høre jeres resultat.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet