Affaldsbehandling i kommunen med REnescience-teknologien

Revideret af Søren Borch, webadmin | |   Affaldsgruppen

Denne løsning er ikke relevant for affaldsbehandling i vores kvarter. 

Vi har fået følgende udtalelse fra kommunen:
”REnescience er kun tænkt som en alternativ behandlingsmåde for det organiske affald – det bliver kun aktuelt for etageboliger, og vil ikke blive aktuelt for villaer, eller rækkehuse som jeres – i vil skulle sortere som vi planlægger man skal.
Selv om REnescience skulle blive realiseret for etageejendomme, vil det ikke kunne overflødiggøre den affaldssortering, der er etableret i dag. Der skal fortsat udsorteres papir, pap, plast, metal osv. i ejendommene”.
Mail 26/2-2016 fra Jens Borregaard, Projektleder, Affald og Genbrug, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift.

Se mere om teknologien på www.renescience.com/en. REnescience er en teknologi ejet af DONG Energy.
I følge Ingeniørens Ugeblad i september 2016 er det bekræftet, at Københavns Kommune har droppet denne løsning fra DONG.

Information fra webadministrator 22.2.2016

Christian Werenberg har undersøgt sagen nærmere og henviser til [linket ikke længere aktivt] beslutning fra den 18.1.2016 i Københavns kommune.
Beslutningen indebærer bl.a., at " […] Københavns Kommune udarbejder en udbudsstrategi for et udviklingssamarbejde, […] hvor op til 50.000 tons dagrenovation årligt behandles på et innovativt behandlingsanlæg, der kan producere biogas og øge genanvendelsen […] ".

Jeg (Søren, webadministratoren) har lidt svært ved at gennemskue teksten. Det lyder til at være et forsøgsanlæg, som skal håndtere måske en tredjedel af kommunens affald. Det vil sandsynligvis tage nogle år, inden det kommer på benene, og flere år, inden alt vores husholdningsaffald er omfattet. Desuden har jeg ikke kunnet se, hvad man nu og i de kommende år gør med alt det kildesorterede affald, som vi har allerede.

Se også en tekst fra TV2-Lorry.   

Jeg håber, at klogere folk end jeg vil undersøge sagen nærmere, gerne inden generalforsamlingen :-)

Information fra webadministrator 20.2.2016

Vil kommunen droppe kildesortering af affald og i stedet indføre en central højteknologisk løsning?
Jeg er lige blevet opmærksom på denne historie:

Et flertal i København Kommune ønsker at satse på en teknologisk løsning, der skal gøre det muligt at genanvende husholdningsaffald, uden at borgerne selv skal sortere det.
(…)
Flertallet ønsker i stedet fortsat at satse på en højteknologisk løsning, der ikke kræver, at borgerne selv sorterer deres affald. I Renescience-teknologien, som flertallet er fortalere for, blandes husholdningsaffaldet med varmt varm, der er tilsat enzymer. Herefter kan metal og plast udskilles og bruges til genanvendelse, mens den flydende del af massen kan bruges som biogas.
(…)
Kilde: csr.dk/k%C3%B8benhavnerne-skal-ikke-selv-sortere-affald

Jeg har ikke researchet sagen yderligere.

Men jeg observerer en vis uklarhed i teksten (læs selv den fulde tekst):

  • Er den højteknologisk løsning reelt mulig, med de samme omkostninger og samme kvalitative resultater som den aktuelle kildesortering?
  • Hvad er der egentligt politiske flertal for?
  • Hvad med den aktuelle politik i kommunen, som jo ruller affaldsspande ud i stor stil?
  • Som jeg tolker resten af teksten, kan en central løsning tidligst realiseres i 2018.

Jeg ved ikke, om der er kød på denne historie, men den kan være relevant for beslutningen på generalforsamlingen 23/2-2016 om at opsætte containere på torvet.

Jeg personligt tror mere på reel kildesortering (med eller uden containere) end på teknologiske fix, der lyder til at være for gode til at være sande :-)

Men jeg vil alligevel dele denne måske relevante information med jer andre i vores kvarter.

 

Søren Borch, Webadministrator
Log: Oprindeligt indlæg 20/2-2016. Titlen og artikelbillede revideret plus lidt mere 25/2-2016. Udtalelse fra kommunen tilføjet 26/2-2016.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet