Affaldsgruppens historie

Revideret af Søren Borch | |   Affaldsgruppen

Blot for at bevare kvarteret historik er her en oversigt over de seneste års affaldsgrupper.

Affaldsgruppen 2018-2019

I løbet af sommeren 2018 satte nogle beboere  sig sammen i en affaldsgruppe for at se på mulighederne for deleordninger: Nanna Solow, Jakob Eriksen, Christian Werenberg, Jørgen Frederiksen, Jesper Øland Petersen, Michael Quist, Benditte Skyhøj Olsen.
Deres forslag til deleordning blev vedtaget på GF, febr. 2019.

Affaldsgruppe 2017-2018

Bestyrelsen nedsatte efter generalforsamlingen i 2017 en ny arbejdsgruppe om affaldshåndtering.
Den nye affaldsgruppe kom til at bestå af to medlemmer uden for bestyrelsen, nemlig Christian Werenberg og Michael Quist samt Jesper Øland Petersen, Jan Væver og Benditte Skyhøj Olsen fra bestyrelsen.
Efter gruppens møde med kommunen stod det klart, at der ikke fandtes nogen reel mulighed for at gennemføre det oprindelige forslag om en nedgravet løsning på torvet. 
Arbejdsgruppen og bestyrelsen var derfor enige om, at det oprindelige forslag om en nedgravet løsning på torvet ikke kunne genfremsættes for generalforsamlingen 2018. Denne gruppe blev herefter opløst.

Affaldsgruppe 2015-2017

I 2015-17 arbejdede den daværende Affaldsgruppe med et kommissorium om at få iværksat centralt nedgravede affaldscontainere på torvet til sortering af affald.
På GF-2017 forelagde gruppen et projekt, som imidlertid ikke blev vedtaget, men udskudt.
Da opgaven hermed var gennemført, nedlagde arbejdsgruppen sig selv.
Den havde bestået af Karen Skou, Jan Væver, Peter Faurhøj, Britta Thøgersen, Christian Wibroe, Flemming Toft og Johan Alsøe.

 

Log: Indlagt 21/9-2021

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet