Affaldsordningen pr 1. marts 2023

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affaldsgruppen

På Generalforsamlingens den 1/3-2023 redegjorde Jørgen Frederiksen for den aktuelle status i Affaldsgruppen. 

Kort om status på den fælles affaldsordning: Der er i årets løb indført flere sorteringsmuligheder og justeret mængdefordeling, men stadig kun med to beholdere på hver matrikel.

Samarbejdet med kommunen og internt mellem husejerne i affaldsklyngerne er generelt positivt.

Det er vigtigt, at vi sorterer korrekt, da vi ellers kan spænde ben for det gode samarbejde med kommunen.

Det kan ikke afvises, at vi i fremtiden skal have flere beholdere, fx til pap. 

 

Log: Oprettet 10/3-2023 af Søren Borch på basis af Jørgen Frederiksens input.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet