Affaldssortering

Revideret af Søren, Bgg50 | |   Affald og skrald

Der er detaljeret vejledning til de forskellige måder at sortere affald på via www.kk.dk/affald.  

Vi er her ultimo 2015 i en overgangsfase i Strandvejskvarteret, hvor spande for Bio, Metal, Plast, Haveaffald, Pap etc er på vej ind, men det afhænger af, hvad bestyrelsen og kommunen bliver enige om.

I praksis kan det nok for mange være en god idé at have en kurv i køkkenet til papir (som en gang imellem tømmes ud i husets papirkontainer), mens metal, pap, hård plast, farligt affald etc straks lægges i kælderen mhp senere aflevering på genbrugsstationen.

I følge en artikel i Søndagsavisen 30. februar 2015 siger Institut for Lykkeforskning, at man bliver mere lykkelig af at engagere sig i bæredygtig adfærd, herunder affaldssortering, og omvendt at lykkelige mennesker er mere tilbøjelige til at engagere sig i bæredygtig adfærd  :-)

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet