Affaldsvisioner i Danmark, København og Strandvejskvarteret

Revideret af Jørgen F. Frederiksen | |   Affaldsgruppen

Affald på landsplan

Regeringens plan med fælles affaldssortering på landsplan (en vigtig del af den samlede Klimaplan) holder ikke tidsplanen. Den forudsætter omfattende praktiske/organisatoriske og politiske forberedelser. Mere end 80 % af landets kommuner er slet ikke parat til at indfri kravene.

Planerne om affaldssortering omfatter ni typer affald:

 • Restaffald
 • Madaffald (bioaffald)
 • Plastic
 • Glas
 • Metal
 • Pap
 • Papir
 • Mad/drikkekartoner
 • Farligt affald

der alle bliver obligatoriske.

Visionerne i Københavns kommune

Visionerne om, hvornår og hvordan udviklingen kan/skal/vil ske fremover i Københavns kommune, er ikke endeligt afklarede, men der er mange overvejelser i tænkeboksen:

 • Trafikken med fælles landsdækkende affaldssortering indebærer en ensartet transport og behandling.
 • Tidsplaner for tømning, hvor ofte og med hvilken sammensætning af affaldstyper, hvad er egnet og relevant i processen?
 • Hvilke typer affaldsspande er de bedst egnede til/på landsplan?
 • Hvor store/små skal affaldsspandene være til de enkelte produkter?
 • Hvordan kan man dele spandene med kombination af flere produkter?
 • Hvilke farver skal spandene på de forskellige produkter have.

Dette er kun et lille udsnit af de mange overvejelser, der rumler i tænkeboksen. Der er meget lang vej endnu, før de alvorlige udfordringer med vores affald kan løses, og vi er alle sammen en del af udfordringerne.

Aktuel status i Strandvejskvarteret

Hos os har vi principielt allerede indfriet udfordringen med restaffald, papir, plast, metal, madaffald(bioaffald), farligt affald og flasker. Dvs. med syv af produkterne, hvis vi regner flaskecontaineren ved Svanemøllen med. Vi har indtil videre klaret det med kun to affaldsspande ved hver husstand - samt den røde kasse til farligt affald, som kan være på kælderplan.

Men udsigten for alle villaejere er, at Pap og Bio(madaffaldspand) vil blive obligatorisk for alle. Det er muligt, og vil stadig fremover være muligt, at dele bioaffaldsspand, men husejere, som deler, skal selv meddele det til kommunen, ellers vil de automatisk få tildelt en spand.

Udsigterne for os i Strandvejskvarteret

Vores egne erfaringer med affald er lige nu rimelig gode, men systemet er samtidig kun en lille spire og del af den samlede kompleksitet af affaldssortering på landsplan. Vi er dog i en lidt gunstig situation: Efter et par årtiers intern debat og modstand mod - men i de senere år i dialog og samarbejde med Kommunen - har vi et godt udgangspunkt for i fællesskab at finde fremtidige egnede løsninger.

De overordnede udfordringer forudsætter dog en del større ændringer i vores forsøgsordning i Strandvejskvarteret. Men det skal nok gå.

De bedste hilsner fra
Jørgen Fris Frederiksen

Affaldsgruppen: Chr. Corfixen, Jan Væver og Jørgen Fris Frederiksen


Log: Artiklen indlagt 24/4-2021

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet