Alle numre af Kilden kan nu læses på hjemmesiden

Revideret af Søren Borch | |   Kilden

Kvarterets blad Kilden ligger nu på hjemmesiden fra det første nummer i 1981 til og med dags dato, dvs 41 årgange pr 2021.

Find alle numrene samt nogle analyser af indholdet fra Kildens webside.

Spændende læsning

Jeg flyttede ind i 1980, så med Kilden kan jeg repetere, hvad der er sket i kvarteret i mine mange år her.

Hvis du tror, at alt er anderledes nu om dage, så tro om. Læs de gamle numre her.

I de første ca 20 år fungerede Kilden som det brede medium for kvarteret. Kilden var et konglomerat af al den slags information, som nu er specialiseret ud på vores tre medier: Hjemmesiden, Facebook og det mere fokuserede moderne Kilden.

Scanning

Her i januar lykkedes det endelig at få scannet de gamle numre af Kilden fra 1981 til 2010. Tak til Agnete Boertmann, ssom påtog sig opgaven, og som er vokset op her i kvarteret.
I de tredive år havde man ikke elektroniske udgaver, eller de blev i hvert fald ikke gemt.

Jeg har nu lagt de 30 scannede årgange ind på hjemmesiden i nyhedsartikler med stikordsagtigr indholdsfortegnelser, så læseren kan orientere sig om indholdet, og således at hjemmesidens søgefunktion kan finde historier fra gamle numre af Kilden.
Fra og med 2011 har Kildens og Hjemmesidens redaktører sørget for løbende at få de nye numre på hjemmesiden i tekstbaserede pdf-udgaver.

Generalforsamlinger, referater

De fleste indkaldelser og referater for husejerforeningens generalforsamlinger udkom i Kilden, enten i regulære numre af bladet eller som særnumre. Så med ét slag har vi nu også adgang til knap 40 års GF-referater.
Det er bevidstgørende at læse, hvordan der ikke er meget nyt under solen.

Fejl og mangler

Hvis du under dine læsning finder fejl og mangler, så giv mig besked på hjemmeside@strandvejskvarteret.dk.
Jeg vil være særligt glad for forslag til flere ord til stikordslisterne; jeg tænker, at du kan bidrage med dine oplevelser, efterhånden som du læser de gamle numre ?

Per 10/2-2022 manglede Kilden 1990 nr 38, men det er pr 15/2-2022 fremskaffet med Jette Bangs hjælp og nu også med i samlingen.

 

Log: 15/2-2022 tilføjet at det sidste nummer af Kilden er indlagt. Smårettelser 10/2-2022. Artiklen indlagt 30/1-2022 af Søren Borch

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet