Arbejdet med at opbygge Kildens arkiv

Revideret af Søren Borch | |   Kilden

Der har ikke tidligere en systematisk arkivering af Kilden i foreningsregi. Bladet var jo formelt set ikke et foreningsblad, men et beboerblad. Redaktører og læsere havde dog heldigvis private arkiver hen over årene.

Processen med at opbygge arkivet

Da Ulla Liberg og Lise Fogh blev redaktører af Kilden i 2011, samlede og oprettede de et arkiv af de gamle til rådighed værende Kilden-numre, afleveret af tidligere redaktører og fundet i materielkælderen. Samtidig sørgede de for, at alle nye numre blev arkiveret.

Fra 2011 til 2022 havde hjemmesidens redaktør Søren Borch systematisk sørget for at lægge de nye numre som pdf-filer på hjemmesiden.
I december 2021 besluttede Søren at gøre en indsats for at få opbygget et fuldkomment arkiv for Kilden, dvs få indsamlet de manglende numre fra årene før 2011.  Han mente, at det var i sidste øjeblik, mens der endnu fandtes beboere fra før digitaliseringen. Det førte til en intensiv indsats fra december 2021 til februar 2022.
Efter i mange år at have efterlyst frivillig arbejdskraft til at få scannet de gamle numre af Kilden lykkedes det i januar 2022. Agnete Boertmann, som var opvokset i kvarteret, påtog sig opgaven og fik scannet alle bladene i pdf-format med systematiske filnavne og med forsiderne i jpeg-format.
Søren indlagde så filerne ind i hjemmesidens filarkiv og oprettede nyhedsartikler på hjemmesiden for alle bladene. Han gennemlæste alle bladene, således at hvert eneste blad kunne suppleres med en indholdsfortegnelse med stikord. Det gør det muligt at finde relevante historier også i de gamle numre ved at søge på et tema-ord, fx rotter eller facader.

Parallelt med arbejdet med at få Kildens tekster gjort tilgængelige på hjemmesiden, sørgede Søren for, at både de elektroniske og de fysiske arkiver blev sikret for fremtiden på andre arkivformer.

Arkivmateriale kom fra mange kilder

Især har følgende læsere og redaktører stillet deres arkivsamlinger til rådighed for opbygning af foreningens arkiv:

  • Jan Rattleff, mangeårig redaktør og initiativtager til Kilden.
  • Carsten Ohmsen, mangeårig redaktør af Kilden.
  • Christian Sonne, tidligere bestyrelsesformand i husejerforeningen. Medforfatter til bogen "Husene er kun til låns – Strandvejskvarteret i 125 år".
  • Jette Bang, tidligere bestyrelsesmedlem.
  • Lise Fogh, ansvarshavende redaktør af Kilden fra 2011 til 2018 og medforfatter til bogen "Husene er kun til låns – Strandvejskvarteret i 125 år".
  • Søren Borch, chefredaktør af hjemmesiden fra 2003 til 2005 og fra 2009 til 2022.

De havde alle mere eller mindre samlet Kilden fra bladets start i 1981.

Hjælp med at gøre arkivet komplet

Vi tror, at arkivet er komplet. Men vi mangler muligvis:

  • Kilden 1991 nr. 0 (særnummer med GF-indkaldelse).
  • Kilden 2005 nr. 1 (muligvis er nummer 1 aldrig udkommet. Måske er årets Kilden'er nummereret forkert).
  • Kilden 2006 (måske et par numre mellem de to udgaver, som findes fra febr. og julen. De er ikke nummererede).

Nummerering af Kilden

De forskellige redaktører har brugt forskellige principper for at nummerere bladene.
I de første år blev de fortløbende nummereret hen over årene, hvilket gav en dejlig systematisk oversigt.
Men i de følgende år blev de ofte ikke nummereret, og tit fremgik selv månedens navn ikke. Hermed kan der være tvivl om, hvorvidt der er huller i arkivsamlingen fra de år.
Søren Borch har i hånden nummereret alle disse blade, så det er nogenlunde muligt at holde styr på dem. Specielt fordi generalforsamlingsindkaldelser og -referater kom som særnumre af Kilden uden nummerering, har det ofte været nødvendigt at nummerere Kilden-bladene som '0' eller '1bis'.
I de sidste mange år er bladende systematisk nummereret inden for året, så hvert år begynder med et blad nummer 1.

 

Log: Smårettet i teksten 15/2-2022. Oprettet 3/2-2022

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet