Arbejdstegninger og udbudsmateriale for tag, brandkam og skorsten

Revideret af Bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Husejerforeningen har fået udarbejdet arbejdstegninger til: Etablering af tag, brandkamme og skorsten.
Alle disse tre tegninger vil fremover kunne bruges af husejerne og håndværkere i forbindelse med indhentning af tilbud på renovering af husene.

 Tag

 Skorsten

 Brandkam

Formålet med disse tegninger og beskrivelser er, at tilbud fra håndværkere på arbejde hermed vil leve op til de intentioner, som ligger bag den bevarende lokalplan og facaderegulativet om at bevare kvarterets arkitektoniske herlighedsværdi. Endvidere vil tegningerne betyde, at husejerne får sammenlignelige tilbud fra tilbudsgiverne. Bestyrelsen skal opfordre alle husejere til at anvende disse tegninger, så man sikrer sig at få et lovligt og håndværksmæssigt forsvarligt tag. Har du spørgsmål til tegningerne eller spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Jacob Ingvartsen på ingvartsen@gmail.com.

Bestyrelsen skal på foreningens vegne fraskrive sig ethvert ansvar for tegningernes beregning etc.

 

Log: Oprettet 15/5-2018

Kommentarer :

  • user
    Søren Borch Bgg50 22-07-2020 kl. 13:10
    Forsikring af tag ok:
    Lærerstandens Brandforsikring svarede mig 3/6-2018 om forsikring af tag med skiffer på rupløjede brædder: \'... det er helt fint med os ...\'.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet