Beboerhøring om affaldsbeholdere. Deadline 26. maj

Revideret af Flemming Toft, Bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

Kommunen indfører til september en ny ordning for affaldsbeholdere/skraldespande, og det har betydning for vores kvarter.

For at sikre en så bred inddragelse som muligt, ønsker kvarterets Affaldsgruppe, at alle vores beboere får mulighed for at komme med forslag til den fremtidige affaldsindsamling:

  • Frem til tirsdag den 26. maj er det muligt at komme med forslag til affaldsindsamling til Affaldsgruppen.
  • Forslagene skal tilgodese det overordnede formål om sortering af affaldet og gerne beskrive, hvorledes de praktisk kan gennemføres (trafikale hensyn, adgangsforholde etc.).
  • Forslagene skal sendes på mail til Flemming på: doctortoft@gmail.com
  • Der vil ikke blive en direkte tilbagemelding på de indkomne forslag.

Læs mere om kommunens oplæg, og se Affaldsgruppen plan for høring og forhandling med kommunen på vedlagte orientering om affaldsbeholdere.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet