Bestyrelsens årlige havevandring 28. august 2022

Revideret af Dines Boertmann | |   Kalender

Vores grønne og blomstrende forhaver er et af de markante træk ved kvarteret, og de forhåndenværende medlemmer af bestyrelsen gik i dag den årlige havevanding.

Det gør bestyrelsen for at minde en og anden husejer om, at forhaver skal passes efter det regelsæt, som foreningen har vedtaget på generalforsamlingene. Eller sagt på en anden måde: bestyrelsen gør det ikke for at genere nogen, men fordi det er bestyrelsens pligt.
(I yderste konsekvens kan kommunen pålægge foreningen (der jo har ansvaret for forhaverne) at bekoste en genopretning eller udbedring, hvis et eller andet overskrider kommunens tolerancetærskel.)

Havevandringer handler - selvfølgelig - om haverne, men i år har vi tillige haft øje for cykelskure/halvtag, fremkommelighed på fortorv og højder på hegn og hække.
Og det glade budskab er, at det ikke er mange husejere, der har fået en påmindelse om at forhaven ikke lever op til bestemmelsen om at den skal fremstå som overvejende grøn.

Vi konstaterer, efter dagens rundtur, at mange forhaver er smukke og indbydende i en grad, så det må være til glæde både for husejeren og for alle i samme gade.

Men vi har givet en del opfordringer til at beskære træer og anden beplantning, der nu rækker op over brystningen v. 1. sal. Ud over spørgsmålet om skyggeeffekter m.m. handler det jo om, at når et træ når over den højde, vil det kræve professionel hjælp at få det beskåret.
Vi har givet en hel del anbefalinger til husejere om at fjerne ukrudt og bevoksning, der fra haven beder sig ud på fortorvet - og beskære buske o.l. der hænger ud over fortorvet i hovedhøjde.
Dét, og så cykler og andet der er efterladt på fortorvet, kan være til store gene for gangbesværede, folk med barnevogne og svagtseende. Det handler om at tage ansvar og vise hensyn - men i sidste ende også om at husejer undgår at kommunen skrider ind.
Langt de fleste bemærkninger, vi i dag har aflivet til husejer, angår netop tilgængelighed på fortorvet (læs: cykler, skraldebøtter, materialer) og ukrudtt/bevoksning ud over fortorvet.

Vi har også gjort en del husejere opmærksomme på, at cykelskure og halvtag i forhaven ikke må være fastgjort til facaden/portmuren og (i nogen tilfælde) ikke må afvande til naboen eller til gaden.
At man ikke må fastgøre til facade/mur er en direkte følge af at husene er bevaringsværdige og facaderne er underlagt lokalplan 221.
 
Ovenstående er ikke en udtømmende liste over forhold, som vi observerede på havevandringen, men det er de mest fremtrædende. Vi håber at de hilsner vi har lagt i postkasser i kvarteret kan inspirere til at få alle vores forhaver til at trives og stråle.

Annoncering af havevandringen

Bestyrelsens årlige havevandring vil i år finde sted dagen efter sommerfesten søndag d. 28. august.
Der vil her på hjemmesiden efterfølgende blive lavet en lille beretning af det samlede indtryk.
Man kan evt. på forhånd orientere sig i Haveregulativet
 

Log: Referat fra havevandringen oprettet 29.08.2022 af Søren Borch på vegne af Dines Boertmann. Annoncering oprettet af Bente Elkjær 07.05.2022

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet