BREAKING. Praktisk information til GF 23/3-2021: Tilmelding/Brevstemmer, Livestreamning og bemærkninger til forslag 4.c og forslag 4.e

Revideret af Christel Teglers, bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Seneste tilmelding til GF var søndag den 21. februar !!    

Tilmelding/brevstemmer

Husk frist for tilmelding (til den elektroniske generalforsamling) - eller afgivelse af fysiske brevstemmer (ved brug af den vedlagte blanket) - søndag den 21. februar 2021.

Bemærk, at man enten skal tilmelde sig elektronisk eller afgive brevstemme (og ikke begge dele).

Se gerne GF-indkaldelsen på hjemmesiden for yderligere information, eller skriv til generalforsamling@strandvejskvarteret.dk ved spørgsmål.  

Livestreamning

Generalforsamlingen afvikles jo over Zoom, og stemmer og spørgsmål vil således blive håndteret via afstemnings- og Q&A funktionen i Zoom. Da hvert hus kun har én stemme, har hvert hus også kun fået ét unikt log-in til Zoom. Beboere i flerfamiliehuse har naturligt udtrykt ønske om at kunne følge generalforsamlingen "på flere kanaler".

Det vil derfor være muligt at følge generalforsamlingen (uden stemmeret) via livestreamning på dette YouTube-link [linket senere lukket].
For flerfamiliehuse anbefales det fortsat, at husejerne forinden koordinerer, hvem der deltager via Zoom, hvad der stemmes, og hvad der evt. bemærkes. 

Forslag 4.C

Ved en fejl indeholder den fortrykte fysiske stemmeseddel ikke en afkrydsningsboks til forslag 4.C (afsætning af kr. 15.000 til fællesaktiviteter). På de fysiske brevstemmer kan dette tilføjes i hånden. På den elektroniske generalforsamling udgør det ikke et problem, da punktet bliver tilføjet i selve afstemningsfunktionen.

Forslag 4.E

Der har været udtrykt ønske om uddybning af baggrunden for forslag 4.E (afsætning af kr. 50.000 til juridisk og teknisk konsulentbistand ifm. elskabe).

Baggrunden er følgende: Der er smeltet nogle sikringer i et elskab i kvarteret. Forsyningsselskabet (Radius) mener, at det er foreningens elskabe, og at foreningen skal betale for at få sat nyt op (det er umiddelbart så gammelt, at de ikke lader sig reparere).

Bestyrelsen er ikke sikker på, om det er rigtigt, at elskabene er foreningens, og om bestyrelsen derfor kan og bør godkende udgifter hertil. Det bliver derfor også et mere principielt spørgsmål end bare ét skab, da problemet jo kan opstå for andre skabe i fremtiden. På den baggrund vil bestyrelsen gerne have mulighed for at indhente rådgivning ift. både ejerskab til samt håndtering af problemer med elskabe generelt.

Beløbet på 50.000 er en ramme, der ikke behøver blive brugt, men bestyrelsen skønnede, at det er bedre at have en pulje til at få det undersøgt i år, i stedet for at vente med at bede om flere penge til næste år, hvis det viser sig at være mere kompliceret end som så.

 

Log: Indlagt 21/2-2021 kl 11:15

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet