Der kræves godkendelse fra Husejerforeningen inden etablering af f.eks. elbil-ladestandere

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsesformand | |   TV, Post, El, Vand, Varme, Gas, Bredbånd, YouSee

Bestyrelsen har den 22. februar 2023 vedtaget nedenstående:

Baggrund

nullHusejerforeningen har ansvaret for vedligehold og reparation af sikringerne og stikledningerne, der fordeler elektricitet til husene. (1)
Bestyrelsen skal derfor give godkendelse til eventuelle udvidelser i brugen af el-nettet, som går ud over den almindelige husholdningsbrug, som installationen er dimensioneret til. (2)

Komponenterne i el-forsyningen er af ældre dato, og der er en overhængende risiko for overbelastning, hvis der installeres meget kraftigt forbrugende enheder i nettet - som for eksempel private ladere til el-køretøjer.

Overbelastning kan, ud over brandfaren, medføre strømudfald for hele grupper af huse, og store udgifter til foreningen, altså alle husejere.

Beslutning

Det ønsker bestyrelsen forebygge, og har derfor besluttet følgende:

 • Hvis en husejer ønsker at udvide el-kapaciteten på sin ejendom er det nødvendigt at
  søge Husejerforeningen om tilladelse, inden etablering af f.eks. elbilladestandere eller
  andet der forøger ejendommens elforbrug ud over hvad der idag er normalt for en
  husstand i kvarteret.
  Det vil gælde alt der kræver en udvidelse af sikringskapaciteten på eltavlen for
  ejendommen. (3)
 • Skriftlig ansøgning skal sendes til bestyrelsen, bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk.
 • Hvis man uden skriftlig tilladelse fra Husejerforeningen etablerer ladestandere, eller på
  anden måde belaster foreningens elnet udover det normale, skal husejeren erstatte foreningens
  udgifter til udbedring af skader på foreningens installationer.
 • Enhver udgift i forbindelse med skader på husejerens installationer, eller følgeskader der rammer naboer, er foreningen uvedkommende.

Noter

(1) Den foreningsejede del er forsyningeskablerne, der hen over spidslofterne fordeler el mellem måler- og sikringstavlerne i hvert enkelt hus - og forsyningskablets for-sikring, kaldet hovedby eller sikringsboks.

(2) Hårde hvidevarer, husholdningsmaskiner, elektrisk håndværktøj, gamer-konsoller og anden underholdningselektronik som de største effekt-forbrugere.

(3) En lade-boks/stander bør ifølge SIkkerhedsstyrelsen installeres med egen sikringsgruppe og fejlstrømsafbryder - og skal monteres af en autoriseret installatør.

https://www.sik.dk/privat/goer-det-sikkert/el/brug-elprodukter-sikkert/oplad-din-el-bil-sikkert-0

 

Log: Artikel oprettet 22/2-2023 af Søren Borch på begæring af Dines Boertmann, betsyrelsen

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet