Det underjordiske - om forsyning, afløb mm i Strandvejskvarteret

Revideret af Hans Halvorsen | |   Udlejning og indeklima (og mere råd og inspiration)

Det er ikke arbejdstitlen på den næste Von Trier film, men en kort og vigtig beretning om den infrastruktur, der findes under terræn og betjener os beboere i Strandvejskvarteret.

[Meget i denne artikel fra 2007 er stadigt aktuelt :-) ]

Det helt korte budskab i denne artikel er:

Hvis du oplever svigt i forsyning til din ejendom, så ring til kontaktpersonerne i bestyrelsen, for med dem skal du aftale arbejdsgang og vilkår for fejlfinding og udbedring af eventuelle defekter og skader på forsyningsnettet til din ejendom.

Et af Husejerforeningens ansvarsområder hedder Forsyning; og det er et arbejdsområde for bestyrelsen. Forsyning omfatter mange ting og i flere tilfælde er der 3 parter som ejer og har ansvar for vedligeholdelse af forsyningsnettet: Leverandøren, Husejerforeningen og Husejeren.

I hovedtræk har Husejerforeningen ansvar for:

- Koldt vand, hvor husejerforeningen har ansvar for fremførsel af brugsvand fra hovedledningen frem til vandmåleren i hver ejendom.
- Elektricitet, hvor husejerforeningen har ansvar for fremførsel af el fra de hovedblysikringer, der er opstillet i kvarteret, til og med den hovedledning (”fødeledning”) som findes oppe under taget på hver ejendom.
- Kloak for afløb af spildevand, hvor husejerforeningen ejer og har ansvar for vedligeholdelse af underjordiske installationer: 30 cm brønd (køkkenfedt brønd), tagnedløbsbrønd, den store 1 meter brønd og afløbsrør mellem brønde. Alt andet i ejendommen har husets ejer ansvar for. Ligesom den enkelte husejer løbende skal sørge for oprensning af tagnedløbsbrønd samt 30 cm brønd for at reducere risikoen for ”vand i kælderen” samt øvrige fugtskader.
- Rottebekæmpelse, hvor husejerforeningen rekvirerer en opgravning før rottebekæmpelse iværksættes, for at konstatere om og hvor der i fald er mangelfuld vedligeholdelse eller byggesjusk. Når du oplever eller har mistanke om at der er svigt i forsyningen til din ejendom, så tilstræber vi hurtigt en besigtigelse og med dig aftale en arbejdsgang for fejlfinding og de vilkår der gælder for udførelsen af fejlfinding og udbedring af eventuelle fejl. Herunder selvsagt hvem betaler for hvad. – du kan kun regne med at Husejerforeningen betaler regningen hvis der er givet tilsagn om dette. Har du derimod fået akut vandskade søndag morgen kl. 06 i dit hus, så ring til Falck, en VVS mand eller bank naboen op, så han kan hjælpe med at lænse kælderen. Du skal ikke ringe til mig.

Der er også andre forsyningsområder, men det er ikke foreningens ansvarsområde.

I korthed drejer det sig om:
- Varmt vand: Fjernvarmeselskab ejer og servicerer installationer frem til husene ifølge servitut lyst på det enkelte hus.
- Fællesantenne: TDC ejer og vedligeholder installationer, der betales via kontigent til Husejerforeningen for modtagelse af ”grundpakken”.
- Telefon: TDC ejer ledningsnet og vedligeholder installationer, ifølge individuelle kontraktforhold
- Gas: Energi 2 ejer og vedligeholder installationer frem til husene.
- Renovation: R 98 har driftsoverenskomst med Københans Kommune og udfører bortkørsel af almindelig husholdningsaffald samt storskrald, man vasker og vedligeholder affaldsspande.

Konklusion i tre punkter

Efter at have læst i Husejerforeningens Håndbog, artikler på www.strandvejskvarteret.dk, snakket med håndværksfirmaer og meget erfarne husejere i kvarteret, kan man konstatere 3 ting:

 • Den forventede levetid på rør og installationer er opbrugt
 • Der sker indtil videre kun få og begrænsede skader og fejl på forsyningsnettet
 • Principperne er klare, for hvad hver husejer ejer og skal vedligeholde, og hvad Husejerforeningen ejer og skal vedligeholde.

 

Log: Rykket op til nutiden 5/3-2023 af Søren Borch. Artiklen oprettet 03-01-2007 af Hans Halvorsen

Kommentarer :

 • user
  Dines Boertmann 06-03-2023 kl. 15:03
  Det er vigtigt lige at holde for øje, at det er en historisk artikel.
  Foreningens generalforsamling vedtog i 2015 at ansvar for kloak blev lagt over til husejer. Dermed ophørte også foreningens andel i ansvaret for rottebekæmpelse.
  Kloak er således et anliggende for husejers egen beslutning om forsikring. Rottebekæmpelse er et anliggende for kommunen.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet