El-biler, opladning fra egne huse

Revideret af Søren Borch | |   TV, Post, El, Vand, Varme, Gas, Bredbånd, YouSee

Bestyrelsen gøre opmærksom på, at opladning af en el-bil fra husets normale el-installation med en nødlander (også kaldet mormor-lader) er et problem.

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen understreger, at sådan ladning kun bør ske i max to timer, og med en effekt på max 6 ampere.
Ellers er der risiko for alvorlig skade på el-installationen i huset - og brand.
(Nødladere, der kan lade med mere end 6 ampere, må i øvigt ikke forhandles i Danmark.)

Der er også risiko for, at sikringen for alle de huse, der er på samme forsyningskabel (6 til 8 huse) springer, så der kommer afbrydelse af el-forsyningen til naboerne.

Kapaciteten i i kvarterets el-forsyning er ikke stor nok til at trække ladning af biler over fælleskablerne.
Foreningen dækker derfor ikke omkostningerne ved udbedring, hvis bilopladning får sikringerne i hovedblyet/sikringsboksen til at springe, eller hvis der på anden vis sker skade på foreningens forsyningsnet.

Endelig bør det nævnes, at myndighederne generelt forbyder at der trækkes ledninger til opladning hen over offentligt fortorv og vej.

To artikler med supplerende information:

Forsikring

Til dette skal tilføjes, at der også kan være et forsikringsmæssigt problem.
Ifølge Sikkerhedsstyrelsen må man ikke anvende en nødlader/mormorlader, der trækker max 6 ampere, i mere end to timer på en normal husholdningsinstallation. Kontakt og ledninger i huset kan blive så varme, at de bryder i brand.
Sker det, kan husejeren ikke være sikker på at forsikringen vil dække skaderne.

Ifølge Forsikringsoplysningen kan et forsikringsselskab betragte det som “groft uagtsomt”, hvis Sikkerhedsstyrelsens anvisning er kendt, men er blevet tilsidesat.

 

Log: Tilføjet afsnit om forsikring 15/2-2023 efter input fra Dines/Bestyrelsen. Tilrettet lidt 4/2-2023. Artikel oprettet 2/2-2023 af Søren Borch baseret på bestyrelsens mødereferat fra 1/2-2023

Kommentarer :

 • user
  Mads Bjerre-Petersen 13-02-2023 kl. 12:14
  Jeg har tidligere praktiseret dette fra W15, men synes det blev for bøvlet, medmindre man som andre etablerede en decideret kabelkasse henover fortovet (med fare for at nogen snublede over den).
  Dog forstår jeg ikke helt argumentet omkring den maximale strømbelastning og faren for overophedning. Jeg går ud fra, at de fleste har en bageovn, der typisk kan installeres til både 1 og 3 faser. Vælger man en enkelt fase, kan ovnen godt trække op til 2000 W. Vælger man at langtidsstege i denne og samtidig køre sin tørretumbler el lign giver det belastning på hovedkablet til huset, der overstiger en mormorlader begrænset til 10 A. Tager man samtidig i betragtning, at denne ladning typisk foregår om natten, bliver belastningen endnu mindre. Så jeg stiller mig lidt skeptisk overfor argumentet om, at der "ikke er plads i forsyningskæden".
  Men som sagt i starten, det er super bøvlet, så foreningen bør nok kæmpe hårdere for, at der kommer flere ægte ladestandere omkring kvarteret.
  Jeg har tidligere fremsendt et forslag til KK om, at 10 m grænsen til hjørne nedsættes til 5 m for udvalgte kryds i kvarteret, der så forsynes med en ladestander til 2 pladser - den nye (5-10 m) og den sidste på vejen. Foreløbig uden resultat, men noget skal der ske, hvis vi alle skal køre i el-bil om få år :)
  • user
   Dines Boertmann 15-02-2023 kl. 15:09
   Jeg tror du overser at dit hus deler kapaciteten i forsyningskablet med de 6-8 huse, der er forbundet med den samme stikledning; måske er der endda flere husstande i nogle af disse huse.

Så det er ikke kun et spørgsmål om hvor meget du trækker på et givet tidspunkt i din husholdning, men også om hvor meget de øvrige husstande trækker på samme tidspunkt.

   Dertil kommer, at det nærmest er meningsløst at kalkulere med opladning af en el-bil med et spændingsniveau der ikke overstiger 6 ampere.
 • user
  Dines Boertmann 05-02-2023 kl. 13:15
  Der er temmelig meget mere i det her end hvad der kan oplyses med en henvisning til kommunens vejledning. Vejledningen gælder private fællesveje, og er stort set irrelevant i forhold til vores kvarter.


  Men først og sidst er der kapacitetsproblemet i kvarterets el-net. Husene forsynes via det foreningsejede kabel, der går hen over spidslofterne. Og i dette kabel og dets sikringsboks ligger en absolut begrænsning, idet 6 til 8 huse deles om den samme kapacitet.
Der er ganske enkelt ikke “plads” til at sætte en bil-oplader ind i dén forsyningskæde.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet