Elektricitet: Netselskab, leverandør, og ny måler

Revideret af Søren Borch, webadministrator | |   TV, Post, El, Vand, Varme, Gas, Bredbånd, YouSee

Her får du lige en hurtig oversigt over, hvordan systemet virker hos os med levering af elektricitet. 

Elnetsselskabet 

Radius driver elnettet, dvs ledninger, transformerstationer og elmålere. Det svarer lidt til TDC’s rolle i forhold til telefonfastnettet eller Banedanmarks rolle med jernbaneskinnerne. De har ‘monopol’, og dem bruger vi altså alle. Radius opstod ved den politiske opsplitning af det tidligere monopolselskab DONG. 

Elleverandøren 

Vores huse kan have forskellige leverandører af el, dvs af strøm, som skaber lys og fryserkulde mm, og hvor forbruget opgøres i kWh. Mange har Ørsted, som tidligere hed DONG, og som dengang havde monopol i vores område på det hele, altså både på nettet og strømmen. Andre køber nu el’en fra Vindstød, natur-energi eller en anden elleverandør. 
Man kan skifte elleverandør, fx baseret på egne overvejelser om pris eller grad af grøn. Man kan søge vejledning og inspiration om, hvordan man gør, via fx www.eltavlen.dk [link ikke aktivt mere 2021].

Tekniske problemer

Hvis strømmen svigter, eller hvis der er tekniske problemer med elmåleren, så er det Radius, der står for at få rettet fejlen. 

Betaling

Elleverandøren udsender en samlet regning, altså både for dit ’abonnement’ hos Radius og for dit forbrug af kWh hos elleverandøren selv.

Fjernaflæste elmålere

Vi skal alle have nye elmålere inden for et par år. Det er led i en grøn omstilling, hvor aflæsningen sker automatisk, og hvor der kan laves differentierede priser for at motivere os til ikke at forbruge el inden for spidsbelastningstimerne.

Hvornår får vi ny aflæsere 

Nogle har allerede fået ny aflæser. Det er firmaet Kamstrup, der står for selve udskiftningen af elmålerne på Radius’ vegne, og de sender dig et brev med den præcise dato 6-10 hverdage før udskiftningen. Pt forventes det, at vores kvarter får udskiftet alle målere i perioden 26/9-2018 til 30/1-2019.

Billige timer på døgnet

Radius (elnetselskabet) differentierer elpriser således:

  • Vinter: Det er dyrere mellem 17:00 og 20:00.
  • Sommer: Alle timer har samme (billige) priser.
  • (Radius' ændringer får virkning fra 1 måned efter, at den nye elmåler er installeret).

El-leverandørerne har også differentierede priser hen over døgnet.
Ofte følger de vist nok bare Radius' timeregler.
Men man må tjekke med den enkelte leverandør (vi har mange forskellige), da de i princippet kan have helt andre, egne regler for billige timer på døgnet.

Kilde: Telefon 10/12-2018 til Radius.

Grøn el 

Det er svært at opgøre, hvordan valg af elleverandør eller aftaleform med elleverandøren kan påvirke omfanget af grøn el i ledningerne. Energigruppen har set på det, men indtil videre opgivet at give en klar anbefaling.

Man kan finde en oversigt over vores alternative el-leverandører her.

Billig el

Det er svært at opgøre, hvordan valg af elleverandør eller aftaleform med elleverandøren kan påvirke prisen generelt på din el. Energigruppen har set på det, men indtil videre opgivet at give en klar anbefaling, bl.a. fordi selve elforbruget alligevel er en mindre del af den samlede regning.

Mere information

 

Denne artikel er oprettet 5/1-2018, og finpudset dagen efter. Tilføjet afsnittet "Billige timer på døgnet" den 10/12-2018.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet