En tredje affaldsbeholder i haven i 2015, og yderligere frivillige spande

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen og Søren Borch | |   Affald og skrald

Kommunen har i en folder ultimo dec 2014 orienteret alle husejere om, at vi i løbet af 2015 får en affaldsbeholder til Metal/hård plast. I forvejen har vi spande til Husholdningsaffald og Papir.

Hvordan det konkret skal gennemføres, er ikke endeligt afklaret. Kommunen er åben over for forskellige modeller, og det betyder, at  beslutningen indtil videre (ultimo 2015) ikke er helt implementeret.

Obligatorisk pr ultimo 2015 for os er Husholdningsaffald (1 uge, stor/lille), Plast/metal (8 uger, stor) og Papir (8 uger, stor/lille).
Frivillig er Bio (2 uger, lille), Pap (8 uger, stor), Glas (hentes efter ønske, størrelse?), Haveaffald (9 gange/år, størrelse?).
Ekstra beholdere ud over spanden til husholdningsaffald er gratis.

Emnet blev debateret på generalforsamlingen den 24. februar 2015. Se bestyrelsens og udvalgets foreløbige overvejelser og dybere information via menuen "Din forening" / "Husejerforening og GF" eller gå direkte til Årsberetningen og læse side 6-8, afsnit IV.


Denne artikel er tilrettet med ny viden 2/12-2015 af Søren Borch. Artiklen blev oprettet 30/1-2015.

Kommentarer :

 • user
  Webadministrator Strandvejskvarteret 01-03-2015 kl. 11:02
  Forslag:
  Vi går sammen, 4 og 4 huse, om at dele beholdere til de genanvendelige affaldsordninger (papir, hård plast/metal, bio og pap).
  Alle beholder deres obligatoriske dagrenovationsbeholder – og de 4 beholdere til genanvendelige affaldsordninger fordeles på 4 forskellige huse.
  Det kan ikke lade sig gøre at deles om dagrenovationsbeholdere, men Københavns kommune ser positivt på denne løsning – og vil se på mulighederne for at få den etableret.
  Dette princip kan evt. udelukkende gøres på de 2 frivillige ordninger.
  Centralisering er også en mulighed.
  [Klippet fra Årsberetningen]

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet