Energigruppens årsberetning for 2014

Revideret af Energigruppen | |   Energigruppen

Energigruppen har fortsat holdt fokus på at gøre vores kvarter bæredygtigt ved at arbejde for at få nedsat ressourceforbruget (varme, el, vand) i kvarteret med mange forskellige midler.

Vi har lavet arrangementer og åbne møder for beboere:

 • Energigruppen besøgte Raadvad centeret mhp vinduer og tage, 14. april.
 • Sommerluk for radiatorer: Energigruppen kom på besøg, 8. maj.
 • Møde med Hofor den 18. sept. 2014, "Indstil fjernvarmen rigtigt",
  30 deltagere.
 • Brøndrensedag, 22. november, med invitation og vejledning..

Og vi leverer information på vores hjemmeside under "Dit hus"/"Energiråd":

 • Gode råd om tryk og temperatur i radiatorer
 • Det varme brugsvands temperatur
 • Larm i radiatorerne og udluftning af radiatorer
 • Forbrugsstatistikker
 • Film om energiforhold i kvarteret.

Vi arbejder også med:

 • Møde med Raadvad Center om isolering, vinduer, tage mm, 10. marts
 • Ny sommerlukdag 10. maj
 • Nyt fjernvarmemøde 15. sept
 • Ny brøndrensedag 15. november
 • Under håndværkersiden har vi information om VVS'ere, der kan hjælpe med fjernvarmeanlægget mm
 • Vi er ved at lave en egentlig serviceordning med en VVSer. Det kommer meget snart
 • Selvhjælpsgrupper - nabohjælp: hvordan  fungerer mit hus?

Energigruppen består af 6 personer, som udadtil mest repræsenteres af Jørgen Frederiksen, Søren Borch og Ole Munck.

Hvis du interesserer dig for at deltage eller bidrage med ideer, er du meget velkommen. Kontakt Jørgen Frederiksen på energigruppen@strandvejskvarteret.dk.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet