Energirådgiver, EnergiTjenesten

Revideret af Søren Borch, Energigruppen | |   Håndværkere og rådgivere

Intro til EnergiTjenesten

EnergiTjenesten laver en energivurdering for et hus og leverer en plan tilpasset kundens behov med priser for at forbedre huset. Hvis kunden ønsker det, laves også en skriftlig rapport, og også en energimærkning i overensstemmelse med lovgivningens krav mhp salg af et hus. Der er tale om en professionel og uafhængig rådgivning, som kunden betaler for.

Kunden kan derefter bruge råd og evt. energirapporter til at lave sin egen plan og gennemføre ændringerne med de håndværkere, han måtte ønske. EnergiTjenesten bistår dog også gerne som bygherrerådgiver og med sagsstyring.

EnergiTjenesten oplyser selv: "Vi tilbyder uvildig og skræddersyet rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi. Vi er landets eneste uvildige instans på området, og vi er repræsenteret i alle Danmarks regioner med sekretariat i Aarhus.

Vores indsats er rettet mod de mindre energiforbrugere. Først og fremmest tilbyder EnergiTjenesten rådgivning til de danske husholdninger, men vores arbejde rækker også ud til skoler, byggeri, erhverv og kommuner."

Se www.energitjenesten.dk.      

EnergiTjenestens ydelser

EnergiTjenesten tilbyder en lang række ydelser. For husejere i vores kvarter vurderes følgende som mest relevante:

Information:

Masser af gode og gratis råd via telefontjenesten (70 333 777), der rådgiver om, at spare energi i boligen, samt på deres website, www.energitjenesten.dk.  

BedreBolig-plan:

Gennemgang af et hus mht. fjernvarmeanlæg, isolering, vinduer, elforbrug etc. afsluttende med en skriftlig rapport, som dokumenterer analysen og foreslår ændringstiltag inkl. prisestimater.

Prisen for et almindeligt byggeforeningshus er 3.875 kr inkl. moms.
Hvis tre husejere selv koordinerer udarbejdelse af en BB-plan på samme dag, gives der 10% rabat.

Se mere på: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig.    

BedreBolig-besøg:

Dette svarer til ydelsen "BedreBolig-plan", blot leveres der ikke nogen skriftlig rapport, således at husejeren må gøre sig sine egne noter undervejs.

Kunden betaler 2.500 kr inkl. moms for et almindeligt byggeforeningshus, og hvis tre husejere koordinerer deres BB-besøg på samme dag, så får de 20% rabat.

Energimærkning:

EnergiTjenesten kan levere en Energimærkning i overensstemmelse med den offentlige Energimærkningsordning (EMO). En sådan mærkning er lovpligtig ved salg af huset.

Energimærkningen leveres for 1.900 kr inkl. moms, hvis den udføres i forlængelse af en BB-plan inden for et år.

Se mere på: Energimærkning af boliger | boligejer.dk

Grupperådgivning:

Seks til tolv huse får fælles rådgivning. Først en fælles vejledning for alle, og så fælles besøg i hinandens huse.
Typisk tager det 6 timer en lørdag eller søndag i dagtimerne.

Prisen og koordinering er endnu ikke endelig afklaret, men ydelsen svarer til et udvidet og kollektivt BedreBolig-besøg til en væsentligt lavere pris pr hus.

________________________________________

Samarbejde med Strandvejskvarterets Energigruppe

Energigruppen og EnergiTjenesten samarbejder om at udbrede brugen af de muligheder, der tilbydes fra EnergiTjenesten, som eksempelvis Bedreboligplan, Bedrebolig-besøg, Grupperådgivning og Energimærkning.

Husejeren skal selv betale for rådgivning og energitiltag, som han/hun beslutter sig for. Planer indregner mulige energitilskud fra varmeværkerne og evt. statslige håndværkerfradrag.

I sommeren 2015 gennemgik Strandvejskvarterets Energigruppe et samarbejde med EnergiTjenesten, ved Ebbe K. Andersen, for at afprøve deres modeller for at finde energibesparelser hos husejere i netop vores huse. EnergiTjenesten deltog på Energigruppens stand ved kvarterets loppemarked den 29. august 2015, og de gennemførte også en "grupperådgivning" i Strandvejskvarteret den 25. oktober 2015. 

Energigruppens interesser

Energigruppen vil gerne bidrage til, at husejere gennemfører rationelle forbedringer i deres huse, som fremmer en energibesparende brug af husene. Dette vil jo lokalt bidrage til en mere bæredygtig verden, bl.a. ved at der slippes en mindre mængde drivhusgas (især CO2) ud i atmosfæren, og at vores huse sætter et mindre miljøskadeligt fodaftryk på kloden.

For mange husejere er det vanskeligt at overskue, hvad der er en god løsning, og om den er umagen værd.

Energigruppen vil derfor gerne teste forskellige rådgivningsmodeller, hvor EnergiTjenesten  virker lovende og gerne vil indgå i et samarbejde.

Energigruppens forbehold

EnergiTjenesten er uvildige i deres rådgivning, da de ikke er knyttet til håndværkere eller leverandører af udstyr.

Energigruppens og EnergiTjenestens samarbejde er helt uden gensidige bindinger af økonomisk eller juridisk art. Kontrakter er mellem den enkelte husejer og EnergiTjenesten.

Se i øvrigt andre energirådgivningsmodeller i vores artikel "Energirådgiver, generelt".

________________________________

Artiklen ajourført 2015-10-28 af Søren Borch>

Kommentarer :

  • user
    Mia Jensen Ligustervænget 1 08-11-2018 kl. 13:37
    man kunne også kontakte en energivejleder fra https://dansk-efterisolering.dk/

    det er vist gratis?

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet