Fælles brøndrensningsdag 10. nov. 2013

Revideret af Ole Munck og Jørgen Frederiksen, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Dato: Søndag 10. nov.2013 10.00-13.00.

Sted: Kildevældsgade 9

Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde på en fælles brøndrensningsdag.

Tagrender og nedløbsrør

Hold tagrenden ren, da blade og andet snavs fra tagrenden kan løbe ned i og tilstoppe nedløbsrør eller kloakrør. Man kan selv konstruere en lang stang med en ske, der kan nå ud og rense tagrendens fjerneste ende.

Hvis tagrenden eller et nedløbsrør er tilstoppet, løber vandet ud over og ned ad væggen.  Det kan føre til svamp i vægge eller tagkonstruktion.

Kloakker og brønde

Undgå tilstoppede kloakker og brønde. Derfor er det vigtigt at rense alle kloakker og nedløbsbrønde, dér hvor nedløbsrøret ender. Rensning af kloakkerne er vigtig for at mindske risiko for svamp ved vandgennemtrængning gennem kældervæggene.
Vores brønde skal jævnligt renses, så der er fri passage til det offentlige kloaksystem.

Kom af med slammet

Vi har netop fået godkendt, at slammet kan bortskaffes som dagrenovation, her fra 2013. Så i år bliver det ikke nødvendigt med en container til bortskaffelse af slammet som farligt affald, hvilket har været gældende hidtil.

Det er vigtigt at du/I selv har renset stedet omkring brøndene. Anbring spand og evt. kloakskovl og andre egnede redskaber, der kan være brug for ved dit eget brøndsted.

Tilmelding senest 27/10

Du kan tilmelde dig til brøndrensedagen, senest søndag den 27. oktober til
Ole Munck, munck@dadlnet.dk eller 60172384.

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Bgg 50 22-04-2015 kl. 11:12
  Ja, slam kan smides ud som dagrenovation. Men det skal være drænet. Se vejledningen på websitet om brøndrensning.
 • user
  Sara Viskum Kuhlausgade 52 21-04-2015 kl. 14:50
  Hej. Ville bare høre, om det fortsat er sådan, at slam kan smides ud med dagrenovationen?
  med venlig hilsen
  Sara
  Kuhlausgade 52
 • user
  Søren Borch Bgg 50 04-11-2013 kl. 15:53
  Vand i kælderrum. Hej Henrik! Jeg har hørt om kældre, hvor regnvandet siver ind gennem væggene, hvilket vel må skyldes, at vandet hober sig op langs ydervæggen. Hvis du finder en løsning, må du endelig dele den med alle os andre.
 • user
  Søren Borch Bgg 50 29-10-2013 kl. 15:16
  Det var "fedt" med en rask storm til at ryste bladene af træer og buske inden den fælles brøndrensningsdag den 10. nov. 2013 :-)
 • user
  Henrik Berg H. C. Lumbyes Gade 36 22-10-2013 kl. 13:12
  Vi har et problem med vand i et kælderrum, der ikke har kloak eller rørføringer. Vandet kommer kun under stærke regnskyl, og må komme gennem vægge eller op gennem gulvet. Der er tagbrønde på den væggen mod Kildevældsgade. Har nogen erfaringer med sådant og hvad gør man? Kan det skyldes utætte kloakker under huset? Mvh. H. Berg og medejer Thomas Sandberg
 • user
  jørgen frederiksen 16-09-2013 kl. 19:20
  Godt initiativ

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet