Fælles kildesortering af affald. Klynger.

Revideret af Webadministratoren | |   Affald og skrald

Det er nu fra foråret 2019 obligatorisk at indgå i en fælles ordning med kildesortering af affald i nabogrupper.

Nye affaldsbeholdere modtaget 19.-20. sept. 2019

De gamle papir- og plast/metal-beholdere blev udskiftet, således at nabodeling af affald kunne værksættes.

Brev fra kommunen 5. april 2019

Vi modtog alle i e-boks et brev med individuel orientering.
I brevet indgik også et kort der viser, hvorledes alle vores huse er opdelt i affaldsklynger:

 

Referat fra Kilden 1/2019 side 4 

Fælles kildesortering
– status på indførelse af deleordning.
På generalforsamlingen den 26.2. 2019 besluttede vi at indgå i en forsøgsordning i Københavns kommune om en fælles deleordning for kildesortering. Det vil sige, at alle huse bliver omfattet af en fælles deleordning for kildesortering.
Kommunen har nu på baggrund af generalforsamlingens beslutning og Affaldsgruppens indmelding planlagt et forløb for indførelsen af deleordningen.
Alle spørgsmål i forbindelse med deleordningen skal stilles på det møde, som kommunen via e-boks har indkaldt til.
Mange hilsener, Affaldsgruppen

 

 

Log:  20/9-2019: Tilføjet billede med klynger. 24-4-2019: Oprettet.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet