Fjernvarmeservice, generelt

Revideret af Søren Borch, Energigruppen | |   Håndværkere og rådgivere

Hvad er en fjernvarmeservice hos en VVS'er

Typisk indeholder en VVSers fjernvarmeservice:

 • Gennemgang af fjernvarmeanlægget, ventiler mm
 • Efterfyldning med radiatorvand
 • Indstilling af termostatventiler i varmecentralen
 • Rensing af snavssamler og test af sikkerhedsventil
 • Test og evt påfyldning af trykekspansionbeholder
 • Kontrol af utætheder
 • Rapport over foretaget kontrol og justering
 • Forslag til forbedringer
 • Fast pris incl. kørsel, moms mm
 • Afmærkning sommerventil, radiatorvandstermostat, brugsvandstermostat og radiatorvandspumpe, som er de enheder, som du løbende skal justere på
 • Den enkelte VVSer kan have særlige services og betingelser
 • Hos nogle VVSere også arbejdsløn til udskiftning af visse specificerede dele.

Servicen indeholder typisk ikke:

 • Udsyring eller udslamning af varmtvandsbeholder og varmeveksler
 • Materialer og arbejdsløn til udskiftning af dele
 • Længerevarende instruktion i brug af anlægget
 • Dybere rådgivning om udskiftning eller større renovering af anlægget
 • Uvildig energigennemgang og -rådgivning for hus og anlæg
 • Udskiftning af "offeranode" (stang inde i varmtvandsbeholderen, som reducerer ætsning af selve beholderen).

Hvorfor bruge en standardiseret VVS-serviceording

Der er flere grunde til at benytte en VVSer med en standardiseret fjernvarmeservice:

 • Du får testet og justeret dit fjernvarmeanlæg, så det virker optimalt
 • Du får en erfaren håndværkers forslag til ændringer
 • Han har en systematisk og indarbejdet fremgangsmåde
 • VVSeren og hans metode er også testet af andre beboere i kvarteret
 • Varme er en stor økonomisk post i vores huse (10-30.000 kr/år), så finpudsning af varmesystem mm kan ofte betale sig
 • Energigruppen skønner, at der er en del af vores husejere, der kan have glæde af at benytte sig af en fjernvarmeservice
 • Klimakommisionens mål for år 2050 er en reduktion med 60% af varmeforbruget totalt set i Danmark
 • Det er lettere at benytte en standardiseret service end selv at gennemtænke en serviceaftale
 • En standardiseret service er ofte billigere end en skræddersyet aftale, og desuden har den en på forhånd veldefineret pris.

Hvor tit skal jeg bruge en fjernvarmeservice

Afhængig af din egen indsigt og lyst til at holde øje med dit anlæg kan du tænke således:

 • Jeg er indsigtsfuld og en gør-det-selv-type: Fx hvert 4-8 år
 • Jeg kan selv sommerlukke og fylde vand på, men vil gerne have professionel hjælp til at tjekke systemet i øvrigt: Fx hvert 2-3 år
 • Jeg kan selv sommerlukke, men vil gerne have alt andet ordnet af en professionel: 1 gang/år, ifm vinteråbning ca 1. oktober
 • Jeg vil ikke eller kan ikke selv sætte mig ind i tingene: 2 gange/år, typisk ifm sommerlukning ca 15. maj og vinteråbning ca 1. oktober.

Vær opmærksom på

 • Serviceaftalen er en aftale mellem VVSeren og husejeren, og Energigruppen er ikke part i denne aftale
 • Vær selv kritisk opmærksom på, om VVSerens forslag til ændringer reelt giver økonomisk gevinst og/eller øget komfort i dit hus
 • Spørg til, om VVSeren indgår i en ordning, hvor han får bonus på fakturerede energibesparelsesopgaver, og om der er mulighed for, at du og VVSeren kan dele bonussen ("bonussen" kommer typisk som politisk bestemte tilskud fra varmeværket)
 • Muligvis kan du (fra 2016) få tilskud til servicen som et energibesparende tiltag under Boligjobordningen
 • Ved større ændringer af anlægget bør du overveje først at rådføre dig med en uafhængige energirådgiver.

Alternative Fjernvarmeservices

Gør-det-selv, DIY

Du sætter dig selv ind i tingene og rådgiver dig selv, evt. i samarbejde med naboer og venner.
Hvis du har lidt fingersnilde, så kan simplere ting desuden udføres af dig selv.
Strandvejskvarterets energi-websites leverer en masse information:

VVSere

VVSere kan have deres egne ordninger, som - selv om de ikke er certificerede - kan være ganske udmærkede.
Under VVSere på Håndværkersiden har vi markeret VVSere med serviceordninger, som Energigruppen har set nærmere på og har fundet interessante.
På samme side er der også link til at finde fjernvarmecertificerede VVSere.

Andre energirådgivere

Mange energirådgivere, som ikke samtidig er VVSere, har også service af fjernvarmeanlæg som en del af deres energirådgivning, enten som selvstændig ydelser eller som del af en større energirådgivning.

Men typisk vil de ikke dreje og skrue på anlægget, fordi de ikke har værktøj og reservedele med. Så de skal ikke tænkes som en "vedligehold og justering", men snarere som uafhængig rådgivning ifm overvejelser om udskiftning af større dele af fjernvarmeanlægget.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet