Fornyelser i vores affaldsordning

Revideret af Jørgen Fris Frederiksen <joergenff@gmail.com> | |   Affald og skrald

Det følgende handler om hvornår og hvordan vores affaldsordning og -beholdere vil ændre sig i 2022 og i 2023.

År 2022


I takt med generelle ændringer i Københavns Kommune, sker der også ændringer i vores ordning.


1) I august måned:

Restaffald og Madaffaldsbeholdere hjemtages fra samtlige husstande – og der leveres 2-delte beholdere til Rest/mad.


2) I september måned:

Alle Plast/Metalbeholder hjemtages og der leveres 1-rums beholdere til  Plast- & Mad-drikkekarton.
Papirbeholdere hjemtages – og der leveres 2-delte beholdere til Papir/Metal.

I praksis betyder dette:


Når en beholder fjernes, vil den nye beholder bliver placeret samme sted.
Ændringerne tager udgangspunkt i vores kendte ordning med 4-5 huse i hver klynge. Det indebærer, at klyngerne må arbejde sammen om den endelige placering i klyngen, når alle beholdere er udskiftet. 

Udviklingen går jo ud på at vi skal sortere mere af vores affald, men det samlede antal beholdere ændres ikke, i princippet 2 beholdere til hver husstand.
Ændringerne af vores beholdere betyder lidt mindre plads til papir, og mere plads til plast.
Alle beholdere vil være 240 ltr. beholdere. Beholderne hedder:
Rest/mad affald
Papir 
Papir/metal
Plast-mad/drikkebeholder
Plastbeholder

ÅR 2023


Københavns kommunes planlægning lægger op til, at vi til næste år skal have beholder til pap. Så tænk i jeres planer om indretning af forhaverne, at der kommer nye udfordringer til os.

Affaldsgruppen:

Christian Corfixen, Jan Væver, Jørgen Fris Frederiksen

Log: Lagt på af Bente Elkjær 1/7/2022

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet