Fortov, sne, hække og træer; regler

Revideret af Kontakt: Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Dit kvarter

Regler for almindelig renholdelse mm:

Fortov

Husejeren er forpligtet til at holde fortov ud for ejendommen rent og fremkommeligt.

Renholdelsespligten er ikke begrænset til at feje asfalt, brosten eller fliser. Husejeren skal også fjerne affald og andet, som kan genere færdslen, eller er særligt forurenende. Der skal renses for ukrudt, og rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender skal holdes fri for affald eller andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Det er det offentlige, altså kommunen, der pålægger husejeren at holde fortov rent og fremkommeligt, uanset at gaderne i kvarteret er offentlig vej. Se evt https://www.kk.dk/

null  Snerydning

Alle husejere er ved lov pålagt at rydde fortov og adgangsvej til huset for sne og is. Bliver der ikke ryddet og sikret mod fald, kan ejeren blive stillet over for erstatningskrav i tilfælde af, at nogen falder og kommer til skade.

Mindre dramatisk, men temmelig upraktisk, kan renovationsfolkene, post og andre sevicefolk springe huset over.

Kommunens vejledning:

 • Ryd fortovet i hele sin bredde, ud for din ejendom (min. 1,5 m).
 • Strø med salt eller grus - pas dog på træer og planter.
 • Placér den ryddede sne, så fodgængere, cyklister, buspassagerer og andre kan komme til. Der skal også være fri bane til brandhaner, brandalarmskabe og installationer til trafikregulering mv.
 • Tænk på, at skraldemanden og postbuddet skal kunne komme frem.
 • Ryd en vej igennem snevolde, så fodgængere, cyklister og skraldemænd kan komme igennem. Det gælder også selvom snevolden er skabt af kommunens sneryddere.
 • Dit fortov skal i udgangspunktet være ryddet fra klokken 7.00 til 22.00 - også når du er bortrejst.
 • Som alternativ til vejsalt kan du bruge produkter, som er baseret på organiske salte, hvor hovedingrediensen enten er kalium eller calcium. De er mere miljøvenlige og har stadig en god tø-effekt.

Gode råd inkl. videoforklaring fra Bolius: www.bolius.dk/husk-dine-vinterpligter-som-boligejer-17778

Lidt om at salte:

 • Hvis der er optakt til frost på et vådt fortov, eller hvis der er is som ikke kan skrabes af, så er det vigtigt at salte eller gruse.
 • Hvis du fysisk ikke er i stand til at skrabe, skovle og feje, så kan salt være en god nødløsning. Et alternativ er at få en aftale med en nabo, som kan hjælpe dig.
 • Ellers skal man huske, at salt er et kemikalie, som kan skade hundepoter, vejtræer, skosåler mm, og at letbrydeligt salt er en begrænset ressource i denne verden. Så lad være med at salte, hvis det alligevel ikke gør nogen positiv forskel.

Hække og træer

Klip og beskær al beplantning ved din skelgrænse ud til vejen, så fodgængere og kørende frit og uhindret kan komme forbi.

 • Klip og beskær al beplantning på hjørnegrunde, så trafikanterne har gode oversigtsforhold.
 • Træer og anden beplantning må ikke dække for vejskilte, postkasser, vejbelysning og brandhaner.
 • Klip træer og anden beplantning, så der er minimum 2,80 meter i frihøjde over fortov og cykelsti og minimum 4,20 meter i frihøjde over kørebanen.
 • Fjern ukrudt på og langs med fortovet.

 https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1833_486dbeaa1ea2.pdf

Se også:

 • Artikler under 'Dit kvarter' > 'Parkering, Gader og Træer'
 • Håndbogen
 • Artiklen 'Cykler; regler' under 'Offentlige regler....'

Log: Afsnittet om salt tilføjet 2/12-2021, SMB. Gennemrevideret 10/9-2020, SMB. Oprettet 10/7-2010 SMB.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet