Gader og træer. Vores kontaktperson i kommunen

Revideret af Benditte, bestyrelsesformand | |   Parkering, Gader og Træer

Kommunen har, som de fleste måske ved, overtaget ansvaret for vores veje og træer, og i den forbindelse har vi fået en kontaktperson i kommunen, som kan være behjælpelig.

Signe fra kommunen har skrevet til os:
”Jeg sidder som Byrumsforvalter på Ydre Østerbro, og er således Teknik- og Miljøforvaltningens kontaktperson på mange områder.
I skal altid være velkommen til at kontakte mig i forbindelse med drift af træer og andet inventar i jeres kvarter. Så vil jeg enten svare direkte selv, eller sende jeres henvendelse videre til rette person.
Da Københavns Kommune er meget stor, kan der være sager, hvor jeg må bede jer om at kontakte andre afdelinger. Men start med mig, så finder vi en løsning”.

Vi fejer selv fortovet

Husk at den enkelte husejer fortsat står for at holde sit fortov rent, også for sne om vinteren.
Kommunen står for gaden; men det vil nok være en god idé at fortsætte med den gamle tradition, at husejeren af og til fejer og renser rendestenen.

Vores kontaktperson i kommunen

Signe Dragenberg
Byrumsforvalter, Centeradministration Drift Nord
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift
Islands Brygge 37, 430 C, Postboks 394, 2300 København S
Mobil 2270 6568, E-mail dragen@tmf.kk.dk 

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet