Generalforsamling 2021. Nyt fra bestyrelsen aht coronaen.

Revideret af Christel Teglers, bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Bestyrelsen har besluttet at forsøge at gennemføre den formelle generalforsamling 2021 i henhold til vedtægterne, herunder for at sikre godkendelse af regnskab 2020, godkendelse af budget for 2021 samt valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

Det bliver i et virtuelt format, og dermed også en generalforsamling uden den store mulighed for debat.

Fra bestyrelsens side vil blive lagt op til en "smal" dagsorden med de nødvendige emner. Bestyrelsen henstiller til, at egentlige debatemner afventer den næstkommende generalforsamling eller om nødvendigt en ekstraordinær generalforsamling.

Den formelle indkaldelse og beretning kommer senere på måneden.

Log: Oprettet 6/1-2021

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet