Håndbog for husejere

Revideret af Bestyrelsen | |   Genveje

Strandvejskvarterets Håndbog 

Vores huse i Strandvejskvarteret er over 100 år gamle. Husenes alder, kvalitet og det enestående miljø gør, at kvarteret er erklæret bevaringsværdigt. Det betyder, at du som husejer ved din underskrift på skødet har tilkendegivet, at du vil overholde eksisterende lokalplan, servitutter, vedtægter og regulativer.

Flere af disse elementer finder du separat på vores hjemmeside: lokalplanen, servitutterne, vedtægterne og regulativerne.

Håndbog for husejere er en hjælp, når du skal flytte ind i kvarteret, skal bygge om, renovere - eller blot lære dit hus at kende. 
Desuden indeholder Håndbogen en vedligeholdelsesvejledning, der hjælper dig med at overholde reglerne og god og sund byggeskik i øvrigt.

Håndbogen indeholder en masse gode og gyldige vejledninger. Du kan hente det samlede dokument her (pdf). Septemberversionen (dateret 2019-09-09).

 

En arbejdsgruppe er i gang med at revidere Håndbogens forskellige tegninger og vejledninger. Dette arbejde blev sat i gang på generalforsamlingen i februar 2019. Bestyrelsen har dog i september 2019 foretaget en foreløbig tilretning af Håndbogen fra 1996/2006, hvor forkerte, forældede eller tilsvarende regler og henvisninger er fjernet/rettet. Håndbogen i den nye, tilrettede version fra september 2019 kan du derfor bruge, når du skal til at bygge om.
Denne tilrettede version af Håndbogen vil så gælde, indtil der foreligger en endelig gennemarbejdet version af Håndbogen.
Den eksisterende version fra september 2019 indeholder dog fortsat en masse gode og gyldige vejledninger. Se under arbejdsgruppens side, og tilmeld dig gerne til at give en hånd med på felter, som har din interesse.

Andre ressourcer

Du kan også finde inspiration og vejledning hos andre byggeforeninger:

Vær opmærksom på, at disse vejledninger ikke nødvendigvis er ajourført efter de seneste ændringer i Bygningsreglementet for København i 2019-2020.

En række gode råd ifm energibesparelser i vores huse er ikke indarbejdet i håndbogen. Se i stedet artiklerne på:

 

Forældet version af håndbogen

Den forældede Håndbog fra 2006-11-27 (filnavndato 2006-09-24) svarer i høj grad til versionen september 2019, blot indeholdt den gamle version også forældede regulativer og servitutter, som nu kun findes i særskilte artikler uden for Håndbogen. Du kan hente det samlede, gamle dokument her (pdf).

Log: 9/10-2019: Smårettelser. 8/10-2019: Indlagt ny version af håndbogen, og konsekvensrettet teksten i artiklen ovenfor. 22/8-2019 fremhævet endnu tydligere i artiklen, at store dele af teksten i den forældede håndbog ikke er ajourførte, og altså er forkerte.
3/5-2019 tilføjet bemærkning om ændring efter GF 2019. 12/5-2018 rettet diverse links mm. Flyttet til dette menupunkt 15/5-2018. Oprettet under selvstændigt menupunkt for mange år siden.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet