Hilsen efter havevandring 21. juni 2015: Regler og god praksis om vores haver, facader og fortov

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Haver og hegn

Kære husejer

Til dig, som er ny husejer, vil vi især sige: Hjertelig velkommen! Vi håber, at du bliver lige så glad for kvarteret som alle de, der nu går i deres 35. eller 40-tyvende år her.

Bestyrelsen har i dag været på sin årlige havevandring.
Og hvorfor så det - tænker du måske?

Jo: Svaret er, at vi på den årlige havevandring får et overblik over, hvordan foreningens regler for facader og haver overholdes. Det er også på havevandringen, at bestyrelsen og husejerne har mulighed for at tale sammen.

På havevandringen er det særligt haverne og hegn/hække, som har vores fokus, men vi kigger også på facader og andre forhold.

Måske får du en seddel af os om forhold, som du skal rette op på eller være opmærksom på. Derfor vil vi i dette brev fortælle om, hvad der er baggrunden for de regler, som vi har. Det skulle gerne forklare, hvad der er årsagen til, at du måske har fået en seddel fra os.

Havearealet fratrukket vejen til hovedindgangen skal være grønt på mindst 2/3

Hvorfor det? De grønne haver er et særligt karakteristika for vores kvarter. Grønt er smukt, grønt er godt for sjælen, haverne har altid været en væsentlig del for kvarterets udtryk. Det er også haverne, som er en del af salgstalen fra ejendomsmæglernes side.

Hegn og hække mod vejen skal være 1,2 - 1,3 m højt (sidehegn kan være højere)

Hvorfor det? Fordi det skal være smukt for både husejeren og de naboer, der skal se på dem dagligt. Hække må heller ikke brede sig for meget ud over fortovet. Når det sker, kan gående ikke komme frem. Hvis man går med rollator er det særligt vanskeligt, for man kan ikke lige traske ud på vejen og op igen på fortovet, når man skal passere sådan en tornerosehæk.

Ukrudt på fortov og rendesten skal fjernes

Hvorfor nu det? - vil vi da ikke have et grønt kvarter? Jo, såmænd. Problemet med grønt i rendesten og i fortov er blot, at det betyder store rødder, som får fortov og rendesten til at synke/falde ned, hvilket betyder omkostninger til renoveringer. De penge vil foreningen hellere bruge på mere festlige ting.

Fortov og rendesten skal fejes

Øh, hvorfor nu dette rengøringsvanvid? Jo, hvis ikke der fejes, vil der samle sig jord og sand, som giver mulighed for, at der gror for meget grønt, hvor der ikke skal være grønt.

Postkasser skal være på egen matrikel

Og hvorfor så det? Jo, årsagen er, at foreningen i et par år kæmpede en lang og sej kamp for at undgå postkasserne, fordi synlige postkasser ville være særdeles skæmmende for vores kvarter. Og så syntes vi egentlig ikke, at de par meter fra fortov til hoveddør kunne begrunde, at vores huse eller hegn skulle skæmmes af postkasser. Vi kom ikke igennem med dette, men det er baggrunden for, at generalforsamlingen i 2011 besluttede, at postkasserne derfor skulle placeres på en måde, så de skæmmede kvarteret mindst muligt. Desuden: Hænger postkasserne uden på hegnet, er det vanskeligere at komme forbi, særligt med barnevogne og rollator.

Affaldsbeholdere placeres på eget haveareal og skal være skjult bag hegn eller låge

Indrømmet: Vi ville nok alle gerne slippe for at se ud på vores affaldsbeholdere. På den anden side, er det måske ikke helt rimeligt, at genboerne skal have direkte udsyn til en affaldsbeholder, som man ikke selv vil se på. Derfor: Egen beholder på egen grund og bag egen indhegning eller låge.

Til alle husejere vil vi sige: Rigtig god sommer - i jeres grønne have:-)

Mange hilsener

Bestyrelsen

Se også artiklen om "Gode planter til vore haver".

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet