Indkaldelse til orienteringsmøde fra Affaldsgruppen om alternative delingsordninger 9.jan.

Revideret af Affaldsgruppen | |   Affaldsgruppen

Kommentarer og debat er velkommen her nedenunder denne artikel på hjemmesiden.

Affaldsgruppen kan nu præsentere to modeller for, hvordan naboer kan dele deres affaldsbeholdere. 
Formålet er at minimere antallet af beholdere i forhaverne i Strandvejskvarteret til to beholdere i hver forhave samtidig med, at vi får en god løsning for at sortere affald i papir, plast/metal og rest, fordelt i tre typer beholdere. 

 Folder med orientering 

Affaldsgruppen har den 10. december uddelt en folder til samtlige huse i kvarteret. 
Heri redegøres for baggrunden, gruppens arbejde, orienteringsmøde mm.  (Det er en A4-side foldet til en grøn folder i A5-format, som er lagt i postkasserne.)

Indkaldelse til orienteringsmøde

Dato: 9. januar 2019 kl. 19.00.
Sted:  Selskabslokalerne ved Øster Fælled Torv, Marskensgade 7,  4. sal, 2100 Kbh.
Tema: Information om mulige fremtidige affaldssorteringsmodeller i kvarteret og modeller til afstemning på GF 2019.

Beslutningsprocessen

 • Modellerne sendes ud nu, så alle kan sætte sig grundigt ind i dem.
 • Vi inviterer samtidigt til et orienteringsmøde jvf. ovenfor. Her vil vi orientere nærmere om modellerne. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål samt drøfte andre idéer til modeller.
 • Det endelige forslag  til modeller efter vores orienteringsmøde kommer så i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Beslutningen tages på generalforsamlingen den 26. februar 2019.

Affaldsgruppen glæder sig til en god debat på orienteringsmødet og håber at se rigtigt mange.

Med venlig hilsen
Affaldsgruppen

 

Log: Artiklen er oprettet 10/12-2018, men indlagt med datoen 9/1 aht placering i kalenderen.

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Webadmin. 25-01-2019 kl. 15:08
  Se de mange typer affaldsbeholdere i en artikel under \'Dit kvarter\' > \'Affald og skrald\'.
 • user
  Søren Borch Bgg 50 10-01-2019 kl. 10:53
  Affaldsløsning B, den fleksible, er nu min foretrukne løsning.
  Jeg deltog i det rigtigt gode orienteringsmøde med Affaldsgruppen og kommunens repræsentant 9/1-2019.
  Og jeg går varmt ind for affaldssortering og for deleordninger.
  Jeg har tidligere støttet en meget frivillig ordning; men efter at have hørt argumenter for og imod går jeg nu ind for arbejdsgruppens fleksible forslag B.
  Dels fordi kommunens regler slet ikke tillader deleordninger for andet end bio-beholdere, hvorfor vi skal glæde os over alligevel at få lov til at dele gennem noget, som kommunen kan acceptere som en forsøgsordning. Dels fordi denne løsning reelt giver ganske megen frihed.
 • user
  Søren Borch Bgg 50 10-01-2019 kl. 10:49
  Faser for affaldsordninger:
  Jeg tænker, at vi kan se fremtiden for udvikling af delingsordninger for affald således:
  • Fase 1, som nu: Vi skal have Rest og Papir. Metal/Plast er for så vidt obligatorisk, men er endnu ikke rullet ud hos alle. De andre er frivillige. Man kan dele bio-beholdere, men ikke de andre beholdere.
  • Fase 2, efter generalforsamling: Hvis vi beslutter A eller B, så kan vi dele papir, plast/metal, bio, men ikke rest. Plast og metal rulles ud, og man frit kan vælge kombinerede Plast/Metal beholdere eller rene Plastbeholdere. Bio er frivillig.
  • Fase 3, om 1-2 år: Bio-beholder bliver obligatorisk, men kan stadig deles. Mindre rød kasse, 40 liter, til farligt affald bliver obligatorisk; men den forventes ikke at stå i forhaven.
  • Fase 4, om måske 4 år?: Pap bliver måske også obligatorisk.

  Hverken kommunen eller Affaldsgruppen har eksplicit nævnt denne faseopdeling, men jeg tror, at den kan være nyttig at tænke i.
 • user
  Søren Borch Bgg 50 20-12-2018 kl. 11:03
  Helt fri deleordning er måske det bedste. Model C?

  Affaldsgruppen foreslår:
  - Model A: Fælles løsning med obligatorisk deling.
  - Model B: Halvfrivillig deleordning.
  Jeg foreslår, at vi tilføjer:
  - Model C: Frivillig deleordning, hvor enhver kan vælge at dele lidt eller meget med hvem de vil.
  Og så selvfølgelig:
  - Model D: Ingen deling, nemlig den hvor vi slet ikke deler, men alle hver især har samtlige obligatoriske spande. Det er \'default-løsningen\'.

  Jeg tror nemlig:
  - Beboerne kan bedre lide frivillighed.
  - Vi skal tage højde for, at der i fremtiden nok kommer 4 eller 5 obligatoriske spande, og ikke kun de nu 3 stykker.
  - Skraldemændene kan i praksis sagtens leve med frivillighedens anarkistiske tilstande.
  - Kommunens administration og IT-systemer kan nok håndtere det, og ellers bør de nok udvikles til at håndtere det aht. fremtiden.

  Se i øvrigt artiklen 'Åbent brev: Affaldssortering og nabodeling' (under 'Din forening' > 'Affaldsgruppen'), hvor disse fire alternativer er uddybet. (NB: De er dog dér desværre nummereret anderledes.)
 • user
  Søren Borch Bgg 50 20-12-2018 kl. 11:01
  3, 4 eller 5 obligatoriske spande?
  Hvordan er udsigterne til, at vi ikke kun har rest-, papir- og metal/plastspande som obligatoriske?

  Jeg hørte på et tidspunkt, at vi inden for 1-2 år også får obligatoriske spande til sortering af bio og pap.

  Kan Affaldsgruppen oplyse, hvordan udsigterne er på dette felt?
 • user
  Søren Borch Bgg 50 20-12-2018 kl. 10:33
  Skraldemændene tager normalt, hvad der står af spande.

  Jeg har lige talt ude på gaden med en skraldemand, der tømte biospandene.
  Han oplyste, at han som skraldemand er opmærksom på, om han får alle spande med.

  De har en liste i bilen over husene, så de ved, hvor de i hvert fald skal lede efter en spand.
  Og hvor de eventuelt skal bruge en nøgle for at komme ind i gården ifm. visse hjørnehuse.

  I praksis - i vores kvarter - tager de dog bare alle synlige spande, og hopper huse over, hvis de ikke kan finde en spand (evt. med en nøgle).

  Han oplyste, at hver enkelt husstand selv kan vælge serviceleverandør. Han vidste dog ikke, om det også gælder i vores kvarter, men det gør det i andre kvarterer.
  Så han skal i teorien tjekke med listen i bilen, om huset er tilmeldt, førend han tager en spand, men det tjekker han ikke i praksis i vores kvarter.

  Min konklusion er altså, at i praksis betyder det ikke noget for skraldemændene, hvordan eller hvor meget, vi deler spande med hinanden.
  Det vil derfor nok være umagen værd, om Affaldsgruppen interviewer mere end min ene skraldemand for at afklare, om vores fremtidige delordning skal indrettes efter skraldemændenes arbejdsforhold, eller om dette kun er et teoretisk hensyn.

  Vores fremtidige deleordning kan blive mere fleksibel, hvis vi ikke pålægger os selv eventuelt unødige begrænsninger.
 • user
  Lisbeth Thorup Strandvejskvarteret 17-12-2018 kl. 13:52
  Sådan løser de skrald-sorteringen nede ved søerne.


  Vh. Lisbeth Thorup
 • user
  Søren Borch Bgg 50 10-12-2018 kl. 19:55
  Kommunen er positiv.
  Christianshavn har fået en skræddersyet ordning for aflevering af sorteret affald.
  I kommunens husstandsomdelte orientering "Affald Kbh", som jeg modtog 10/12-2018, er der på side to et eksempel på, hvordan kommunen er positiv og fleksibel med affaldssortering i byrummet, dér hvor der ikke er plads nok.
  Vores Affaldsgruppe har også mødt en positiv kommune.
  Så det tegner jo alt i alt godt for, at vi ender med en udmærket løsning.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet