Indsigelse om ejendomsvurderinger i Strandvejskvarteret

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsesformand | |   Ejendomsvurderinger

Bestyrelsen samler ikke fuldmagter til Vurderingsstyrelsen

Bestyrelsen vurderer, at det ikke vil være praktisk muligt at indsamle fuldmagter, og måske er der tillige et GDPR-problem.
Vi afstår derfor fra at forfølge sagen - og gør samtidig husejerne opmærksom på, at foreningens indsigelse på intet tidspunkt har kunnet/skulle træde i stedet for den enkelte husejers mulige indsigelser mod ejendomsvurderingen.
Foreningens indsigelse var og er en “politisk” indsigelse mod en arbitrær og åbenlyst fejlbehæftet værdisætning af grundværdierne i kvarteret.

Gensvar fra bestyrelsen til Vurderingsstyrelsen den 2/11-2023

Husejerforeningens bestyrelse har diskuteret de praktiske vanskeligheder ved at samle 393 fuldmagter, og de mulige GDPR-problemer i samme forbindelse - og afstår derfor fra at gøre forsøget.

Vi vil dog ikke undlade at pointere, at den fremsendte indsigelse er generel - således at forstå at den netop ikke kræver sagsbehandling på niveau af den enkelte matrikel.

Vores indsigelse går på, at værdisætningen af grundværdier i kvarteret som helhed er helt ude af trit med sammenlignelige grundværdier i nærområdet, ikke tager højde for grundarealernes meget beskedne størrelse og ikke tager højde for forbuddet mod yderligere udnyttelse i såvel lokalplan som servitutter.

Dertil kommer åbenlyse systemfejl, der skaber ekstreme udsving mellem fuldstændig identiske grundarealer.

Vi opretholder derfor vores indsigelse, vel vidende at Vurderingsstyrelsen vil afslå at forholde sig til den med henvisning manglende fuldmagter.

Kravet om fuldmagter er efter vores opfattelse en bureaukratisk afsporing, idet indsigelsen ikke drejer om nogen enkelt ejendom, men om kvarteret, der er afgrænset af Københavns Kommunes lokalplan 221.

med venlig hilsen

Dines Boertmann

fmd. Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Svar fra Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen har krævet skriftlige fuldmagter fra husejerne, hvis foreningens generelle indsigelse mod værdisætningen af grundarealerne skal behandles. Det skal ske inden den 10. november.

Brev til Vurderingsstyrelsen sendt 5/10-2023

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret, Østerbro i København, repræsenterer ejerne af de 393 huse, der for mere end 120 år siden blev opført af Arbejdernes Byggeforening.
Husene og kvarteret er klassificeret som bevaringsværdigt i klasse 3. De er, med få afvigelser, af samme størrelse og har samme grundareal.

Husene har siden opførelsen været belagt med servitutter, der i 1993 blev afløst af en bevarende lokalplan, Københavns Kommunes lokalplan 221, der blandt andet fastslår at der ikke må opføres yderligere bebyggelse i lokalplanområdet.

Langt den overvejende del af ejendommene har et bebygget areal på 48 kvm og et samlet grundareal på 76 kvm.

Ingen, heller ikke de 52 ejendomme, der har større grundarealer, har derfor mulighed for at øge udnyttelsen eller ændre anvendelsen af grundarealet.

Husejerforeningen har gennemgået de foreløbige vurdering for kvarteret, og finder det nødvendigt at gøre indsigelse på flere punkter i forhold til de meddelte grundværdier.

- Det er uforklarligt, at der er op til 21 pct. forskel på vurderingen af et grundareal på 76 kvm - fra 5.142.000 kr som det laveste til 6.245.000 kr som det højeste.

- Det er uforklarligt at der er en forskel på 245.000 kr i vurderingen af seks identiske haver, der støder op til hinanden.

- Det er uforklarligt at et grundareal på 143 kvm (H.C. Lumbyes Gade ulige numre ) værdisættes som, eller lavere end, grundarealer på 76 kvm (Kuhlausgade nord, Weysesgade nord)

- Der er helt indlysende fejl i værdisættelsen af grundareal på de ejendomme, hvor der er flere ejere. F.eks. H.C. Lumbyes Gade 48, Horneman 29, Heisesgade 42 og 44

- Der er en helt indlydende fejl i Heisesgade, hvor en grund er værdisat til 1.508.000 kr.

- Det forekommer usagligt at den generelle vurdering af grundværdierne i Strandvejskvarteret er sat, så grunde i nærområdet, der er op til 7 gange større, ender på de samme grundværdier. (559 kvm Strandvænget= 5.815.000; 456 kvm Svanevænget=5.831.000; 377 kvm Soldalen= 5.839.000)

Det er husejerforeningens klare opfattelse, at ansættelsen af grundværdierne er arbitrær, da der ikke er nogen forklarlig forbindelse mellem areal og vurdering, hverken imellem ejendomme er der sammenlignelige 1:1, mellem små og større grunde i kvarteret, eller mellem vurderingerne i kvarteret og langt større grunde på attraktive adresser i nærområdet.

Vi gør derfor indsigelse mod værdiansættelsen som sådan i kvarteret, mod de indlysende systemiske fejl og mod de uforklarlige forskelle, der er matriklerne imellem.
 
Med venlig hilsen
for bestyrelsen
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Dines Boertmann
formand

 

Log:  2/11-2023: Suppleret med bestyrelsens kommentar til svar fra Vurderingsstyrelsen. Opr. indlagt 5/10-2023 for Dines Boertmann af Søren Borch

Kommentarer :

 • user
  kirsten skylv 26-10-2023 kl. 15:54
  Rigtig godt arbejde. Tak!
 • user
  Sofia Olsen 14-10-2023 kl. 20:08
  Tak for bestyrelsens arbejde og at sætte grundværdierne i perspektiv i forhold til nabokvarteret.
 • user
  Andelsforeningen af 7/4-1983 11-10-2023 kl. 22:53
  Godt at bestyrelsen reagerer. Tak
  Steen Larsen
 • user
  jørgen fris federiksen 06-10-2023 kl. 11:58
  tak for det gode initiativ

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet