Interview med vores hidtidige webredaktør

Revideret af Soren Borch, Bgg50 | |   Webredaktionen

Den gamle redaktør hænger stadig ved

Status pr 28/1-2021: Jeg hænger stadig ved som ansvarlig redaktør, fordi det endnu ikke er lykkedes for vores konsulenter at flytte kvarterets hjemmeside til den nye platform, hvilket skal være det tidspunkt, hvor de nye redaktører tager over. Det kommer snart, satser vi stadigt optimistisk på ;-)  Mange hilsner, Søren Borch.

Artikel klippet fra Kilden nr. 1 juli 2020:

Vores webredaktør takker af

Som nævnt andetsteds i bladet er der kommet nye redaktører til Strandvejskvarterets hjemmeside. I den anledning spørger vi den snart afgående redaktør Søren Borch om hans erfaringer og ideer fra næsten 20 års ansvar for kvarterets hjemmeside, www.strandvejskvarteret.dk.

Beboernes vagthund

”Jeg har tænkt meget over 'pressens' rolle i en husejerforening som vores. Pressen skal jo normalt supplere den lovgivende magt (vores generalforsamling), den udøvende magt (vores bestyrelse), og den dømmende magt (hos os lidt uklart placeret i bestyrelsen)."

"Det er vigtigt, at foreningen fungerer demokratisk, og derfor er kommunikation vigtig, dels mellem bestyrelsen og husejerne, dels mellem beboerne”, forklarer Søren. Han har opfattet sin rolle som beboernes journalist, der undersøgte vigtige emner, og som beboernes vagthund, der bed bestyrelsen lidt i haserne. ”Fx benyttede jeg nyhedsbrevet til at tage emner op i god tid inden en generalforsamling, så beboerne fik en chance for at danne sig en mening eller komme med alternativer. Det har sommetider været frustrerende, hvis bestyrelsen på en generalforsamling præsenterede en løsning som et fait accompli, som beboerne reelt ikke havde haft mulighed for at diskutere og fordøje”.

Desuden har han forsøgt at levere baggrundsviden og evt. alternative løsninger til de beslutninger, som skulle tages på generalforsamlinger. ”En levende debat af sagerne foregår bedre på Facebook, men jeg forsøgte at give objektiv information, så man talte om det samme”, uddyber Søren.

"Hjemmesiden har også hele tiden skullet være rygraden, hvor bestyrelsen kunne kommunikere ud til alle, også til dem, der ikke er på Facebook. Og biblioteket hvor vedtægter, regulativer og byggevejledning var let tilgængelige, Kildens udgivelser arkiveret og arbejdsgruppernes indsats dokumenteret. På den måde fungerer hjemmesiden også som foreningens arkiv og A4-mapper."

Sandt, relevant og forståeligt

For Søren har det desuden været helt afgørende vigtigt, at han leverede 'nyttig information' på hjemmesiden, hvilket han definerer som oplysning, der er sand, relevant og forståelig for beboerne. Det betyder, at han har brugt lang tid på at sætte sig ind i vidt forskellige emner som fjernvarme, radon, fællesantenne, affaldssortering, komponister, lokalplaner mm. Desuden hvordan man designer og driver en webside, og hvordan man kommunikerer bedst muligt.

”Til gengæld har jeg ikke brugt megen tid på æstetik, billeder, underholdning, personlige historier eller hyggesnak – men alt det bliver jo også dækket af Facebook-gruppen og Kilden”, siger Søren med et smil. ”Det fungerer rigtig godt med de tre informationskanaler i kvarteret, synes jeg. De kan noget forskelligt og appellerer til forskellige målgrupper.”

Søren fortæller, hvordan han en gang spurgte en husejer, hvorfor denne søgte svar på Facebook på et problem i stedet for på hjemmesiden. Husejeren svarede, at det var lettere bare at spørge om det i Facebook i stedet for at skulle lede på hjemmesiden. ”Til gengæld,” fortsætter Søren, ”så kan man ofte finde researchet information på hjemmesiden, mens den jo hurtigt forsvinder på Facebook, hvor der også ofte er tale om skud fra hoften. Og på hjemmesiden behøver man ikke ulejlige andre med sine spørgsmål.”

Tidligere forsøgte Søren at uddelegere noget af redaktionsarbejdet til andre – fx så de enkelte grupper (affaldsgruppen, haveklubben osv) selv kunne føre deres sider ajour. Han forsøgte også at få assistance til håndværkersiden eller til at lave et ordentligt billedgalleri, men det lykkedes ikke. ”Nu med det nye system bliver det lettere, så flere beboere måske vil deltage aktivt. Det skorter jo ikke på kommunikationsfolk i kvarteret”, tilføjer han med et skævt smil.

En lærerig proces

Søren begyndte som webredaktør i 2002 og stod for det indtil 2005. Så overtog han igen i 2009 og til nu. På spørgsmålet om, hvorfor han har påtaget sig opgaven i så mange år, svarer han, at han gerne ville bidrage til kvarteret og foreningen. Han ser husejerforeningen og hele kvarteret som et minisamfund, som afspejler de modsætninger, der eksisterer i det rigtige samfund. Næsten enhver fællesbeslutning vil give fordele til nogle, men være en ulempe for andre. Som eksempler nævner Søren regler for parkering, legegader og ansvar for brandkamme.

”Desuden har det været en dejlig læreproces for mig selv. Jeg har jo måttet lære mange forskellige ting. Dels sagsviden om, hvordan vores fjernvarmeanlæg fungerer, eller hvor et højvandslukke skal monteres. Dels procesviden om at skrive informative artikler, udvikle en website’s funktioner og lave de nødvendige html-tilpasninger.”

I en årrække var Søren også aktiv i kvarterets Energigruppe, som sigtede på at få kvarteret til at være mere bæredygtigt og mindre energiforbrugende. De mange råd og oplysninger er samlet på Energigruppens særlige side på hjemmesiden. Det førte også til, at gruppen indspillede en video om, hvordan man i det daglige med simple vaner kan spare energi og dermed penge og CO2-udslip. Videoen ligger selvfølgelig på hjemmesiden:-)

Familien

Søren flyttede ind i kvarteret i 1980 i et minikollektiv med tre voksne. Efterhånden fik Søren og hans kone to børn, og de nød den nære kontakt med naboer og legekammerater. ”Da børnene blev større og mere pladskrævende, flyttede vores veninde ud, og senere også de to sønner. Nu er vi kun os to tilbage, og vi nyder at have hele huset til rådighed – blandt andet fungerer det som en slags ’bed-and-breakfast’ for familie og venner, som har ærinder i København eller skal rejse fra Kastrup.”

Alsidig ingeniør

Søren er uddannet ingeniør og økonom. I sit arbejdsliv startede han med ruteplanlægning og derefter som systemplanlægger med opbygning af IT-systemer til virksomheders salg og produktion. Han har undervejs været logistikchef og forsker. I adskillige år var han selvstændig facilitator af kreativitet og innovation i virksomheder og offentlige institutioner. 

Fra 2005-2009 var han og hans kone udsendt med Danida til Honduras og Guatemala i Mellemamerika, hvor Søren bidrog til at udvikle virksomheder, så de blev bæredygtige socialt, miljømæssigt og økonomisk. ”Det var nogle meget spændende år”, mindes Søren. ”Vi kom i kontakt med de lokale, især den fattige landbefolkning, som i Guatemala udgøres af mayaer.”

Hvad nu

”Det glæder mig at bladre rundt på hjemmesiden og se, hvor megen forskellig information der faktisk ligger der. Noget skal nok slettes eller opdateres, men jeg håber, at de væsentlige dokumenter og vejledninger overlever til eftertiden,” siger han.

Netop i disse uger hjælper Søren de nye redaktører Gorm og Christian med at omlægge hjemmesiden til et nyt system. Og så regner han med at stå bi i baggrunden, indtil de har taget helt over.

"Jeg har hele livet skiftet mellem forskellige jobs, og nu synes jeg, at jeg har ydet og nydt rigtigt meget som webredaktør i kvarteret. Og der må - efter små tyve år - være brug for nye ideer til en verden, der har ændret sig meget." 

 

[Artikel klippet fra Kilden nr. 1 juli 2020. Skrevet af lf]

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet