Kan taget bære?

Revideret af Lise Fogh, Berggreensgade 50 | |   Grønne tage

I forbindelse med projekt Grønne Tage har et spørgsmål hurtigt meldt sig: kan taget på cykelskuret eller havehuset mon bære den ekstra vægt?

Svaret er, at hvis taget kan bære, at der står en voksen for hver m2 af taget, så er det stærkt nok.  Men det er på eget ansvar, for det er stort set umuligt at få garanti af byggesagkyndige.

Grønt tag = 50 kg/m2

Firmaet, som skal levere materialerne til vores grønne tage, oplyser, at man skal regne med en ekstra belastning på 50 kg pr m2, og heri er medregnet den væde, som det grønne plantelag vil opsuge. Men firmaet vil ikke selv tage ansvar for at vurdere tagene; de henviser til en byggesagkyndig.

De byggesagkyndige

Jeg kontaktede derfor et sådant firma og talte med en byggesagkyndig. Han frarådede, at vi bad om en egentlig vurdering. Det vil nemlig kræve en omfattende beregning, for at byggefirmaet vil tage ansvar. Især da der hos os er tale om mindre skure og udhuse, som måske er opført for flere år siden, vil det være vanskeligt (og bekosteligt) at foretage en sådan beregning. Nogle af husene kan fx være angrebet af lidt råd eller rust. Det lød kort sagt som at skyde gråspurve med atomvåben.

Han mener, at man evt. kan spørge en ingeniør, en arkitekt eller en tømrer, om han/hun mener, at taget kan bære, men at de ingen garantier skal give. Ansvaret må ligge hos ejeren af udhuset/skuret.

Til sammenligning nævnte han, at den beregningsmæssige belastning af sne, snelasten, er større, end hvad et grønt tag vejer. Så hvis taget har kunnet tåle en vinter med meget sne, er det solidt nok.

Snelast

Det fik mig til at undersøge, hvad snelasten på tage beregnes til. Når man medtænker taghældningen, terrænværdien, den termiske koefficient (hvor meget vind) og eksponeringskoefficienten, er resultatet omkring 0,80 kN (kilo Newton) = 81,58 kg, dvs ca 80 kg/m2.

En ingeniør siger 80 kg/m2 ganget med en sikkerhedsfaktor på 1,5, dvs 120 kg/m2 (hvilket svarer til 12 cm vand på taget). Men her er der vel at mærke tale om rigtige huse, hvori der kan opholde sig mennesker – ikke cykler, så vi behøver nok ikke medregne sikkerhedsfaktoren.

Til gengæld vil sneen jo lægge sig oven på det grønne tag, så den samlede last kan om vinteren med kraftigt snefald måske i sjældne tilfælde nå op på (50 + 80) = 130 kg/m2. I så fald kan man jo feje sneen ned.

En person pr m2

Jeg har også spurgt en arkitekt, som sagde, at hvis taget kan holde til, at børn kravlede op på det, vil det også kunne bære et grønt tag.

Så min konklusion er, at dit tag (med ok risikomargin) nok kan klare et grønt tag under danske sneforhold, hvis taget kan bære vægten af en voksen person pr m2.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet