Kilden i en historisk kontekst

Revideret af Søren Borch | |   Kilden

Historisk omtale af Kilden fra bogen om vores kvarter

Lise Fogh og Christian Sonne har i bogen "Husene er kun til låns" et afsnit om Kildens udvikling.

De første år

Det var i årene fra 1981, at beboerbladet Kilden blev etableret - fra begyndelsen for alle "beboere", dvs. både lejere og ejere. Da lejerne ikke kunne deltage i generalforsamlinger og møder, følte de sig dårligt informeret. Derfor begyndte lejerne at afholde deres egne "beboermøder", som dog var åbne for alle, altså også for ejerne.

Kilden blev startet af seks beboere, og i begyndelsen bestod bladet af nogle stencilerede A4-sider hæftet sammen, og man skulle abonnere på det. Det kostede 30 kr/år, dog halv pris for pensionister. Fra 1984 blev det gratis at få Kilden, idet husejerforeningen dækkede udgifterne, og det blev uddelt til alle huse.

I de første år var indholdet i Kilden stærkt præget af den nye generation, som arrangerede forskellige fællesaktiviteter som skovture, teaterture, sangaftener og fastelavn.
I et nummer var der en oversigt over lokale græsrodsaktiviteter, som beboeraktioner, information om sociale rettigheder, Nej til Atomvåben, kulturformidling, og en filmklub til støtte for Park Bio. I 1983 blev der oprettet en lokal fredsgruppe, Svanemøllen Fredsgruppe, som deltog i flere store demonstationer. Gruppens aktiviteter blev refereret i Kilden og udgjorde en stor del af stoffet. 

Fra 1986 begyndte bestyrelsen at benytte Kilden til meddelelser, og efterhånden også til generalforsamlingers indkaldelser og referater.

Kilden spændte i starten over nutidens Facebook, Kilden og Hjemmesiden

Det er meget spændende at læse de gamle numre af Kilden.
De første mange år opfyldte bladet behovene for information ganske bredt. Med nutidens 2022-øjne kan man se, at Kilden i 1981-ca 2002 behandlede de emner, som nu er delt mellem Facebook, Kilden og Hjemmesiden. Det er en interessant udvikling med specialisering, som er fulgt efter disse pionerår.

 

Log: Afsnit om De første år tilføjet 11/4-2022. Oprettet 3/2-2022

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet