Kildens arkiv

Revideret af Søren Borch | |   Kilden

Vores mange numre af Kilden arkiveres i flere uafhængige arkiver og på flere medier. Dermed bliver de tilgængelige for nutiden, samtidig med at de sikres for fremtiden.
Arkivet er systematiseret fra december 2021 til 3. maj 2022 af Søren Borch og Lise Fogh.

Formålet med arkivet

 • Det er sjovt at læse, hvilke problemer der optog folk i kvarteret for 10, 20, 30 og 40 år siden. Mange ting går igen og igen.
 • De gamle numre af Kilden indeholder en overvældende mængde af sjov og nyttig viden.
 • De gamle numre af Kilden indeholder ofte indkaldelser og referater for husejerforeningens generalforsamlinger.
 • Denne rige viden er qua arkivet tilgængelig for alle beboere.
 • Vi bevarer vores historik. Vi kan se vores 'kultur'.
 • Kun med et systematisk og beskyttet arkiv undgår vi, at det smuldrer med tiden og fortabes for fremtidens beboere.

Arkiv på hjemmesiden (digitalt)

 • På hjemmesiden ligger nu versioner af Kildens numre i pdf-format. Pdf er en meget stabil standard, som kan læses på alle medier (computer, tablet, mobiltelefon), og som forventeligt vil kunne læses også om ganske mange år.
 • Hvert nummer af Kilden præsenteres med en indholdsfortegnelse / stikordsregister i en nyhedsartikel (en html-side), således at det er muligt at finde relevante Kilden-historier ved at søge på et tema-ord, fx rotter eller facader. Læseren kan dermed vurdere, om han/hun skal åbne filen. 
 • Derudover er alle Kilden-numrene fra 1981 til 2021 samlet i én stor pdf-fil, som er søgbar. Her kan man virkelig dykke ned i foreningens historie. Hent denne fil og lav avancerede søgninger herfra.
 • Hjemmesiden backup'es professionelt hos vores webhotel.
 • Kilden-numrene indeholder også indkaldelser til og referater af foreningens generalforsamlinger, til tider som særnumre. Omtalen af generalforsamlinger har dog sin egen webside på hjemmesiden, nemlig "Husejerforeningen og GF", hvorfra der derfor ofte linkes til Kilden.

Arkiv på bestyrelsens Dropbox (digitalt)

Filerne ligger på bestyrelsens Dropbox cloud-arkiv i pdf-format, dog uden hjælpetekster.

Arkiver i Materielkælderen (papir og digitalt)

(Færdiggjort 2/5-2022)

 • Originaler: Papirudgaver af Kilden ligger i vandskærmede plastkasser i materielkælderen. Fuldt papirarkiv.
 • Samme steds ligger en USB-memory med pdf-filerne.
 • Dette arkiv suppleres løbende af Kildens redaktør.
 • For de seneste 10 år gemmes løbende overskydende kopier (3-5 kopier per nummer), som så kan uddeles til særligt interesserede beboere, museer, journalister, biblioteker osv.Numre der er ældre end 10 år bortkastes årligt.

Arkiv hos Kildens redaktion (papir og digitalt)

(Færdiggjort 2/5-2022)

 • Der er en samling med papirudgaver af Kilden hos Kildens redaktion. (Pt i Materielkælderen). Mærket "Redaktionen"
 • Der er også en USB-memory med alle numre af Kilden

Arkiv hos Rigsarkivet, Kongeligt Bibliotek, Lokalarkiv (papir)

(Færdiggjort 2/5-2022)

 • Det overvejes, om Kilden-arkivet skal afleveres til et offentligt arkiv i forbindelse med aflevering af andre arkivalier fra foreningen, fx de gamle protokoller. Der er samlet et næste komplet sæt med navnet "Museum". (Pt i Materielkælderen)

 

Log: Smårettelser 3/5-2022. Smårettelser 10/4-2022. Smårettelser 10/2-2022. Oprettet 3/2-2022 af Søren Borch

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet