Kildens temaer og redaktionens grundholdninger

Revideret af Lise Fogh, Red. Kilden | |   Kilden

Temaer

Kildens redaktion har stræbt efter at styrke tre temaer:
1) Kvarterets unikke historie som byggeforening og husenes bevaringsværdighed og særkender,
2) Klima og miljø, dvs det, der gør kvarteret mere grønt og bæredygtigt, samt
3) Fællesskabet og støtte og synliggørelse af de fælles aktiviteter.

Relation til Facebook

Det er tydeligt, at Facebook opfylder et stort behov for mange i kvarteret i forhold til at udnytte fællesskabet. De meldinger, vi har fået, har dog bekræftet os i, at Facebook-gruppen og Kilden opfylder vidt forskellige behov. Hvor Facebook-gruppen egner sig til hurtige spørgsmål, svar og tilbud, er Kilden det langsomme medie, som fortæller historierne om folk, husene og kvarteret.

Relation til Hjemmesiden

Desuden har vi hjemmesiden, som er en vigtig erfaringsopsamling for mange områder af livet i kvarteret. Derfra kommer der også nyhedsbreve, som supplerer Kilden. Derfor har vi også ind imellem henvist til hjemmesiden og dets nyhedsbreve, da nogle emner egner sig bedre dertil.

Kildens grundidé

Vi har set os selv som beboernes blad, ikke kun som husejernes eller bestyrelsens blad. Og det synes vi har fungeret godt.

Vi satser på at levere researchede artikler, hvor vi går i dybden med vores temaer. Det kan vi meget bedre end Facebook og nyhedsbrevet, og også i højere grad end hjemmesiden, som jo skal kunne læses på en skærm.

En af Kildens styrker er, at den er på papir. Man kan læse den i lænestolen eller i sengen. Den findes dog også elektronisk på hjemmesiden, så husejere, der ikke aktuelt bor i huset, vil kunne finde artiklerne, og således, at beboerne ikke skal arkivere det selv.

Vi har hele tiden haft denne grundholdning. Nu giver vi redaktionsopgaven videre til andre  i kvarteret efter udgivelse af  marts-2018-nummeret af Kilden. Det bliver spændende at følge bladet fremover.

Lise Fogh (ansv. red.) og Ulla Liberg (red.)

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet