Konflikter og konfliktmægling generelt

Revideret af Christian Werenberg, Kuhlau 38 | |   Konfliktmægling, arkiv

Konfliktsager

Sager, som erfaringsmæssigt skaber gnidninger, er fx

 • nabostøj,
 • håndværkerstøj,
 • brænderøg,
 • skyggende træer, 
 • cykler på fortovet.

Ofte er det et spørgsmål om at vise hensyn og se sagen fra den andens synsvinkel. Men hvis sagen er gået i hårknude, kan der være behov for hjælp.

Normal konfliktløsning

Sådan løser vi normalt konflikter med andre:

 • Nogen må afgøre det
 • Monopol hos myndigheder, autoriteter, ankenævn og domstole m.fl.
 • Det giver en retlig løsning, er dyrt og tager lang tid, alt imens konflikten varer ved
 • Den egentlige konflikt risikerer at forblive uløst, fordi der ikke i retten tages højde for de bagvedliggende interesser og følelser.

Konfliktmægling

Konfliktløsning med konfliktmægler karakteriseres ved:

 • Konflikten lægges i hænderne på parterne
 • Parterne træffer selv beslutning om en evt. løsning
 • En konfliktmægler tager parterne gennem et forløb, der giver resultater i ca. 70-80 % af gangene 
 • Det går stærk 
 • Parter i en retssag tilbydes konfliktmægling (men hvorfor vente på, at konflikten eskalerer?)

Læs mere på www.mediatoradvokater.dk

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet