Ladestandere: Forslag til GF febr 2022

Revideret af Søren Borch | |   Ladestandere til el-biler

Følgende forslag til ladestandere er klippe/klistret fra side 12-13 i den officielle indkaldelse til husejerforeningens generalforsamling 22/2-2022.

4.B. Forslag: Opstilling af ladestandere til elbiler

Forslagsstiller: Christian Bjerrum-Niese m.fl.
Beløb: 550.000 kr. inkl. moms
En arbejdsgruppe har siden juni 2021 undersøgt muligheder for at understøtte overgangen til elbiler og deres behov for opladning i
kvarteret. Gruppen har gennemført spørgeundersøgelser om husejernes behov og holdninger, desuden vi afholdt møder og indhentet
tilbud fra flere operatører af ladesystemer, og haft møder med kommunens afdeling for tildeling af ladepladser på offentlig vej.
På denne baggrund fremfører vi følgende forslag til generalforsamlingens beslutning.

Forslag:

• Grundejerforeningen investerer i vores egne ladestandere og sælger strømmen til brugere og gæster
• Grundejerforeningen melder sig ind i andelsforeningen Carpow som driftsoperatør på systemet
• Bestyrelsen udpeger ansvarlig person eller gruppe til at styre etablering og opstart af anlæg
• Daglig kontakt mellem brugere og system foregår gennem app’en fra Carpow.
• Bestyrelsen er ansvarlig for prissætning for kiloWatt timer
• Der opstilles ladestandere i faser i takt med at der kommer flere brugere på systemet
• Fase 1: Det foreslås at der opsættes 8 ladepladser placeret på Kildevældsgade, øst for torvet
• Fase 2: Det foreslås yderligere at der opsættes endnu 8 ladepladser på Kildevældsgade, vest for torvet så snart bestyrelsen
skønner at behovet foreligger – forventeligt når systemet bruges jævnligt af mere end 20 aktive brugere

Budget:

Den største etableringsomkostning omhandler kabelgravning og tilslutning til elnet hos Radius. Desuden skal der investeres i stande-
re, ladestationer og afmærkning efter kommunens regler.
Baseret på indhentede tilbud, anmodes generalforsamling om en rammebevilling på kr. 440.000 til etablering af systemet i to faser.
De første 8 standere opstilles for kr. 220.000. Desuden reserveres kr.220.000 til udvidelse i løbet af året. (Beløb er ex. moms.)
Udgiften til etablering skal betragtes som en investering, der tjener sig hjem i løbet af nogle år. Der foreslås differentieret prissæt-
ning, så beboere lader til fordelspris på 2,50 kr pr kWh, mens gæster lader til en pris på 5,00 kr. pr kWh. En simuleret beregning
baseret på forventet forbrug viser en tilbagebetalingstid på knap 5 år for investeringen. Der er således lagt op til en økonomisk god
forretning for alle grundejerforeningens medlemmer – ikke kun for bilejerne.

Kommentar:

Den teknologiske udvikling på området går hurtigt, og lovgivning og kommunale retningslinjer ændres løbende. Investeringens for-
udsætninger er således forbundet med risiko for uforudsete ændringer af regler. Det er dog sikkert at elbiler og behov for opladning
allerede er ankommet til vores kvarter – uanset om grundejerforeningen deltager som operatør eller beboerne henvises til de kom-
mercielle spillere på markedet. Udrulningen sker nu, og det er derfor vigtigt at der træffes beslutning hurtigt – inden de kommercielle
operatører sætter sig på vores område.

 

Log: Artikel oprettet 11/2-2022 af Søren Borch for Christian Bjerrum-Niese

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet