Ladestanderprojekt droppet (Forslag 4B til GF)

Revideret af Christian Bjerrum-Niese | |   Ladestandere til el-biler

På seneste generalforsamling blev Forslag 4.B: "Opstilling af ladestandere til elbiler" trukket tilbage af forslagsstilleren Christian Bjerrum-Niese, da debatten havde vist, at der er en række problemer i det  for en forening som vores. Der var derfor ingen afstemning.

Nedenstående begrundelse blev givet af forslagstilleren til generalforsamlingen d. 22. februar 2022:

Kære Generalforsamling,
I maj måned sidste år opfordrede bestyrelsen til at beboere nedsatte en arbejdsgruppe til at afsøge muligheder og vilkår for opladning af elbiler i vores kvarter. 6 beboer meldte sig.

I juni lavede vi en spørgeskema-undersøgelse omhandlende beboernes behov og holdninger til opladning af elbiler. Vi kendte næsten svaret i forvejen. Besvarelserne viste at flertallet af bilisterne i kvarteret forventer at købe en bil med el ved næste bilskifte, med andre ord at over halvdelen af bilisterne i kvarteret har behov for opladning indenfor 2-3 år. Samtidig fortalte besvarelserne at der er mange forskellige meninger, og at det er vigtigt at vi også tilgodeser beboere uden biler eller uden interesse for opladning.

Arbejdsgruppen talte om forskellige muligheder, og besluttede sig for at undersøge hvad der kræves hvis foreningen selv deltog aktivt i udrulningen. Vi henvendte os til forskellige opladningsoperatører, og vi fandt særlig sympati for Carpow. Carpow er en andelsforening af ejere af lade anlæg. De henvender sig især til grundejer- og boligforeninger.

Vi indhentede to konkurrerende tilbud på opstilling af lade systemer. Der var konsensus i arbejdsgruppen om at dem vi gerne gå videre med Carpow. Vi var nået til september.

I kender det sikkert selv. Man melder sig begejstret til en ny gruppe, og efterhånden som strategien bliver klar og det ”rigtige” arbejde begynder, så kan det være svært at bevare momentum i en arbejdsgruppe. Det bekymrede mig, for jeg var blevet godt begejstret for initiativet. Gruppen nedlagde sig selv i oktober, og uden protester valgte jeg at fortsætte alene med arbejdet. Derfor står jeg i dag også alene som forslagsstiller.

I november fremlagde jeg fremlagde sagen sammen med en investeringscase for bestyrelsen. Behovet for opladning af stigende, og business casen for investeringen ser attraktiv ud. Der var sympati for arbejdet, men også bekymringer omkring ”det her med at sælge el”. Er det noget for en grundejerforening? Bestyrelsen opfordrede mig til at gå videre med arbejdet. Flere møder med carpow, kommunen, håndværkerne der skulle lave arbejdet, osv.

Forslaget om at opstille 16 ladepladser i to faser ønsker primært at imødekommende de fleste elbil-ejeres største bekymring: Hvor kan jeg lade? Det er en meget stor investering for foreningen, men business casen viser også at vi på forholdsvis kort tid vil have tjent investeringen hjem.

De aktive i vores arbejdsgruppe var entusiaster, som mente at det administrative nok skulle gå. Vi havde talt om muligt behov for vedtægtsændring og betaling af moms og skat. Men vi mente at hvis GF var villig til at kaste ca. en halv million efter forslaget, så var de administrative ændringer også mulige at håndtere ved en ekstraordinær GF eller hvad ved jeg.

Efter jeg har fremsat et konkret forslag, bliver det pludselig klart for de fleste hvad vi vil og hvad det kræver. Jeg har siden offentliggørelsen modtaget flere spørgsmål til de juridiske og revisionsmæssige udfordringer. Sagen blev mere og mere kompleks. Min baggrund er ingeniørfaget, og jeg har i det meste af min karriere været optaget af hvordan ny teknologi skaber nye forretningsmodeller. Jeg har brugt rigtig mange timer på dette arbejde siden vi startede i maj, og jeg kan stå inde for det tekniske og det kommercielle i mit forslag. Mine kompetencer rækker desværre ikke til at håndtere de regulatoriske ændringer for foreningen. Jeg har opfordret til at nogen kom mig til hjælp, men forgæves. Derfor ønsker jeg at trække mit forslag tilbage.

Held og lykke med opladningen!
Christian Bjerrum-Niese, Hornemansgade 14

 

Log: Artikel oprettet 7/3-2022 af Søren Borch

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet