Legehus i Berggreensgade Øst

Revideret af Dines Boertmann, HCL50 | |   Fællesarealer

Fremtiden for legehuset og legearealet i den østligste ende af Berggrensgade har fået sindene i kog på vores Facebook-gruppe i de seneste par dage - det vil jeg godt forsøge at lægge en dæmper på.

Hvad gør bestyrelsen lige nu?

Bestyrelsen vil naturligvis sætte det på dagsordenen på førstkommende møde, den 7. april, men det vil ske under den klare præmis, at legepladsen/legehuset aldrig har været og ikke er et foreningsanliggende. Den opstod som et initiativ, taget af husejerne omkring det pågældende gadeareal, og har over tid fået sit eget mere eller mindre tilfældige liv i et limbo, hvor legeudstyret ikke er nogens "ejendom", og ikke er nogens ansvar.
Der er beboere, der har glæde af legearealet, og der er beboere, der er tydeligt generede.

Bestyrelsens interesse er og vil være at bidrage til løsninger, der tilgodeser flest muligt i videst muligt omfang.
Det kan godt vise sig at være en vanskelig øvelse. Og bestyrelsen har ikke mulighed for at samles her og nu.

Derfor vil jeg som formand opfordre til - lige nu:

  • Lad en form for påskefred indfinde sig - husk at fredsaftalen i Nordirland hedder The Good Friday Agreement.

I, der har fået nok af legehus og legeplads:

  • Gør ikke noget aktivistisk her og nu. Lad os forsøge at finde plads til løsninger, også på kort sigt.

I, der er fortalere for legeplads/legehus:

  • Aftal indbyrdes et vagtskema, der garanterer, at der hver aften (gentager: hver aften) bliver ryddet op på legearealet Berggreensgade øst.
  • Brug legearealet med klar hensyntagen til de huse, der ligger lige ud til området.
  • Sørg for, at ingen kravler op på legehusets tag - hverken børn eller voksne.

Gadearealet er kommunens

Og husk: Gadearealet er kommunens; det er aktivistisk kreativitet der har placeret legeudstyr på gadearealet.
Hverken foreningen eller grupper af beboere har noget krav på at anvende området som legeplads. Ingen har ansøgt eller fået tilladelse fra kommunen til at indrette legeplads, og et hvilket som helst fremtidigt formaliseret set-up vil forudsætte kommunens tilladelse, nabohøringer osv osv.

Dines Boertmann

Log: Indlagt 27/3-2021

 

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet