Liste over huse med anmærkninger

Revideret af Dines Boertmann | |   Bestyrelsen

Sager om overtrædelse af foreningens regulativer om facader og haver kan blive vanskelige og belastende for husejere, bestyrelse og foreningen som sådan - hvis en husejer afviser at følge de retningslinjer, som foreningen har behandlet og vedtaget på en række generalforsamlinger.

Sager af den karakter har været på bestyrelsens dagsorden år efter år. Det har flere gange ført til diskussioner om mulige stævninger - også blandt husejerne, hvor diskussionen har bevæget sig ind i spørgsmålet om hvorvidt foreningen overhovedet kan/må/bør stævne medlemmer.

Også den nuværende bestyrelse tumler med disse problemer, og vi besluttede i september at tage et nyt værktøj i anvendelse.

Liste med overtrædelser som værktøj

Bestyrelsen fører fra nu en liste over huse, hvor bestyrelsen er bekendt med overtrædelser af regulativerne, og hvor en husejer afviser at udføre korrektioner. Den vil også omfatte kendte afvigelser, som kommunen har givet dispensation til, men som skal føres tilbage til den oprindelige udformning ved renovering/udskiftning.
Listen vil blive anvendt til at oplyse ejendomsmæglere/advokater om anmærkningerne i forbindelse med fremtidige handler af ejendommen.

Det er vores antagelse, at det kan have en forebyggende effekt og måske også medvirke til at forhold bliver rettet og korrigeret i forbindelse med hushandler.

De første husejere, der er på listen, er blevet informeret om dette.
Og vi noterer os, at spørgsmålet om eventuelle udeståender i relation til regulativer er noget som ejendomsmæglere og advokater nu forhører sig konkret og direkte om.

Oprettelsen af denne registrant betyder ikke, at bestyrelsen fraskriver sig muligheden af at indgive en stævning i konkrete sager om overtrædelse af facade- eller haveregulativ. Men netop fordi en stævning er et meget definitivt skridt, er det vigtigt at finde på fremgangsmåder, der måske kan løse problemerne med andre midler.

Mvh Bestyrelsen

 

Log: Artikel oprettet 9/10-2021

Kommentarer :

  • user
    jørgen fris frederiksen 15-10-2021 kl. 13:09
    Jeg synes det er et godt initiativ, og formen er et forsøg værd

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet