Litteratur og fagbøger om byggeforeningshuse

Revideret af Carsten Ohmsen | |   Arbejdernes Byggeforening

De huse, vi bor i, er bevaringsværdige. De er interessante på grund af filosofien bag deres skabelse - byggeforeningstanken. Og så har de arkitektoniske værdier ud over det sædvanlige. Det er derfor ikke unaturligt, at der i tidens løb er skrevet en del litteratur om byggeforeningshuse.
Vi giver her en liste over noget af denne litteratur.

Bendtsen, P. H.: Byplanlægning (Akademisk Forlag 1966)

Benevolo, L.: Den moderna stadsplaneringens uppkomst (LT-pocket, Stockholm 1973)

Boldsen F. C.: Haveboliger for de mindrebemidlede samfundsklasser (G. E. C. Gad 1912)

Bydelsatlas: Østerbro (Miljøministeriet, Planstyrelsen 1992)

Danmarks arkitektur 1-6 (Gyldendal 1985)

Gehl, Jan: Livet mellem husene (Arkitektens forlag 1971)

Holm, Axel & Johansen, Kjeld: København 1840-1940 (1941)

Holst, U. J. m.fl.: En landsby på Østerbro - om Lyngbyvejskvarteret (Chr. Erichsens forlag 1990)

Københavns Gadenavne - og deres historie (Politikens Forlag 1972)

Københavns "Hvornår skete det" (Politikens Forlag 1979)

Lemberg Kai: Alli'vel så elsker vi byen (Arkitektens forlag 1985)

Madsen, H. H.: Brumlebys Historiebog (Nationalmuseet 1979)

Madsen, H. H.: København (Gyldendal 1987)

Madsen, H. H.: Østerbros herligheder (Nationalmuseet 1986)

Millech, Knud: Danske arkitekturstrømninger 1850-1950 (1951)

Nielsen, Margaret: Humleby 100 år - historien om et byggeforeningskvarter (1986)

Nissen, Nis: Den kroniske bolignød - og fremtidens boligpolitik (Forlaget Fremad 1971)

Rasmussen Steen Eiler: København (G. E. C. Gad 1969)

Raavad, A. J.: En arbejderforstad ved København (1887)

Schmidt, Holger: Arbejdernes Byggeforenings virksomhed i 75 år (1940)

Skriver, P. E. & Kaufmann E.: Byen - liv og form (Arkitektens forlag 1964)

Teisen, Torben: Billeder fra det nu forsvundne Østerbro (1984)

Ulrik, F. F.: Arbejderforeninger til gjensidig Hjælp (Gyldendalske Boghandel 1867)

Tidsskriftartikler

Architekten (1900-1901, side 26-31 og 1902, siderne 273-277, 281-287, 293-296, 303-305 og 310-313)

Historisk topografisk tidsskrift (1922, side 145-150)

Hornemann, Emil: Danske Arbejderboliger (I tidsskriftet Hygiejniske Meddelelser, ny række, 2-3, 1877, side 73-123)

Hornemann, Emil: Om de ubemidlede og arbejdende klassers boliger (I tidsskriftet Fædrelandet 12. og 15. maj 1853)

Industri-Tidenden (1869, spalte 209-212 og 1875, spalte 727-732)

Om boligproblemet - en analyse udarbejdet af afd. B. (Gyldendal 1971)

Ulrik, F. F.: Arbejdernes Byggeforening (I Illustreret Tidende 1866-67 side 175-176)

Ulrik, F. F.: Kan Peder Madsens Gang betragtes som et Sygdomsfokus ...? (I tidsskriftet Hygiejniske Meddelelser, ældre række 1-3, 1856-1858 side 1-30)

Årbog for arbejderbevægelsens historie 1984, tema: Arbejderen og boligen

Årsberetninger fra Arbejdernes Byggeforening (Især 1893 med vort bomærke på forsiden, 1931 og 1965)

Eksamensprojekter mv.

Bramsnæs, C. V. og Nielsen, Svend: Boligkommissionen af 1918, tillægsbetænkning til betænkning II, afsnittet Byggeforeningsbevægelsens udvikling i hovedstaden (1921)

Bredsdorff, Peter: Beretning fra Dansk Byplanlaboratorium, afsnittet Københavnske Haveboligkvarterer (1944)

Buntzen, Jan: Arbejdernes Byggeforeningshuse. Registrering af en udvikling (Eksamensprojekt, Byggeteknisk Højskole 1974)

Hansen, Inger Marie Kromann: Arbejdernes Byggeforening 1865 - 1901 (Speciale i historie, København 1976)

Nielsen, Birthe Møller: Byggeforeningsbevægelsen i København 1850 - 1880 (Speciale i kunsthistorie, Aarhus 1976)

 

Log: Dato rettet 13-09-2021 til dd. for at få artiklen forrest i nyhedslisten. Oprettet 10-12-2002.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet