Materiel på gader og fortov

|   Parkering, Gader og Træer

null

Kvarterets huse kræver vedligeholdelse, og derfor er her nærmest konstant håndværkere på job. En del af opgaverne er mere krævende, både i tid og materiel, og der medfører stilladser, containere, trailere og materialer - der i nogle tilfælde optager gadearealer i kortere eller længere tid.

Det er en uundgåeligt del af at bo i kvarteret, men både bygherre og håndværkere kan og bør gøre en indsats for at mindske generne for de omkringboende, blandt andet ved at informere de omkringboende om varigheden af arbejderne - og varigheden af brugen af gadearealer.

Man kan komme et godt stykke af vejen ved at indgå præcise aftaler med håndværkerne om deres brug af gadearealerne, og derefter holde naboerne informeret. Men det er kommunen, der administrerer tilladelser til at bruge gadearealet til materiel, m.m.

Reglerne kan ses i denne artikel fra Bolius: www.bolius.dk/maa-du-placere-byggematerialer-paa-fortov-og-vej-97439

 

Log: Oprettet 9/8-2021

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet