Nyt fra bestyrelsen 10/3 efter GF-2017 (Affaldssagen og bestyrelsens arbejdsdeling)

Revideret af Benditte Skyhøj, bestyrelsesformand | |   Bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen og nyt om affaldssortering.  

Konstituering af bestyrelsen og fordeling af ansvarsområder

Vi havde vores 1. møde efter generalforsamlingen den 6.3 2017, hvor vi konstituerede os og fordelte ansvarsområder:

  • Benditte: Formand. Ansvarsområder: Facader, haver og hegn.
  • Peter: Næstformand. Ansvarsområder: YouSee, arbejdsgruppen vedr. radio- og TV.
  • Johan: Ansvarsområder: Arrangementer , arbejdsgruppen vedr. radio- og TV.
  • Jan: Ansvarsområder: Kloakker, rotter, el, vand, og graffiti.
  • Flemming: Ansvarsområder: Gader og fortove
  • Jesper: Ansvarsområder: Renovation.
  • Louise: Ansvarsområder: Gader og fortove.

Hvad nu efter GF-beslutning om affaldssortering?

På bestyrelsesmødet drøftede vi endvidere konsekvensen af  generalforsamlingens beslutning om at udsætte forslaget om en nedgravet affaldsløsning med et år.

Bestyrelsen har orienteret Københavns kommune om, at generalforsamlingen den 28. februar 2017 vedtog at udskyde beslutningen om en nedgravet affaldsløsning et år.

Bestyrelsen er ved at fastsætte et møde med kommunen om fremtidige affaldshåndtering efter generalforsamlingens beslutning samt kommunens planer.

Nyt fra Kbh. Kommune om kildesortering af affald

Københavns kommune oplyste, at udrulning af kildesortering i kommunen begynder i 2018, men at vores kvarter først vil få containere til kildesortering, når vi når lidt ind i 2019. Det er korrekt, at det var meningen, at dette skulle ske tidligere, men det er for nyligt blevet ændret.

Endvidere oplyste kommunen, at Teknik- og Miljøudvalget skal have møde den 24. 4. 2017 om bioaffald, hvor det skal drøftes, om kildesortering af bioaffald skal gennemføres med mulighed for framelding.

Ny Affaldsgruppe

Affaldsgruppen, som blev nedsat i 2015, valgte på baggrund af generalforsamlingens beslutning at nedlægge gruppen.
Bestyrelsen finder imidlertid, at der på baggrund af den debat, som var på generalforsamlingen, kan være belæg for, at der etableres en ny affaldsgruppe. Her tilkendegav flere, at de ønskede at gå ind i en arbejdsgruppe.

Endvidere er det vigtigt, at vi forsøger at øve indflydelse på, hvordan kvarteret affaldssorterer i fremtiden. Derfor kan det give god mening at få etableret en ny affaldsgruppe, som kan undersøge og yderligt dokumentere nogle af de fremsatte tvivlspørgsmål, der blev fremsat på generalforsamlingen.
Gruppen vil endvidere i dialog med kommunen kunne forsøge at afklare, hvad kildesorteringen indebærer inden en eventuelt ny afstemning finder sted.

På baggrund af ny viden og den videre dialog med kommunen vil bestyrelsen i løbet af året sammen med affaldsgruppen vurdere, om der fortsat er basis for at genfremsætte forslaget i 2018 om en nedgravet affaldssortering.

Jesper Øland Petersen, som blev valgt som suppleant til bestyrelsen, ønsker sammen med interesserede husejere at arbejde i en sådan arbejdsgruppe.
Alle, som er interesserede i at gå ind i arbejdsgruppen, kan derfor henvende sig til Jesper på: jesper_oland@hotmail.com

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet