Nyt fra bestyrelsen efter generalforsamlingen 2018

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen havde sit første møde den 20.3. 2018, og konstituerede sig på følgende vis: 

Formand: Benditte Skyhøj Olsen 
Næstformand: Peter Faurhøj 

Fordeling af arbejdsopgaver 

Facader: Jacob Ingvartsen og Peter Faurhøj
Haver og hegn: Christel Teglers og Louise Garde Wibroe
Kloakker, rotter, vand, el: Jesper Øland Petersen.
Affald: Jesper Øland Petersen og Benditte Skyhøj Olsen
Gader og fortove: Louise Garde Wibroe og Christel Teglers
YouSee: Johan Alsøe og Peter Faurhøj
Arrangementer: Christel Teglers og Peter Faurhøj.

1. Opgaver i forlængelse af generalforsamlingens beslutninger

a. Ny kontrakt med YouSee
Bestyrelsen drøfter enkelte tilpasninger af kontrakten. Så snart der er nyt om dette arbejde, vil vi melde det ud på hjemmesiden.

b. Beplantning af sidegaderne til Landskronagade
Bestyrelsen vil arbejde videre med dette i løbet af foråret.

c . Udarbejdelse af en tilstandsrapport for træerne på torvet.
Bestyrelsen vil sammen med Michael Quist - som stillede forslaget - drøfte, hvordan opgaven gribes an.

d. 125 års jubilæum.
I forlængelse af generalforsamlingen er der nu nedsat et festudvalg, som har præsenteret forslag til bestyrelsen til videre drøftelse. Der er allerede mange gode og spændende input - og også husejere uden for festudvalget er kommet med idéer. Mere følger fra udvalget og bestyrelsen.

2. Østerbro Lokaludvalg

Bestyrelsen vil sammen med den nyvalgte repræsentant - Elisabeth Steiner - se på, hvordan vi bedst får tilgodeset fællesinteresser. Skulle der sidde nogen i foreningen, som har idéer, er man altid velkommen til at kontakte  Elisabeth eller bestyrelsen.

Bestyrelsen

 

Log: Indlagt 3/3-2018

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet