Nyt fra bestyrelsen om affaldscontainere (efter generalforsamling febr 2016)

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Affaldsgruppen

Generalforsamlingen besluttede den 23. februar 2016, at der skal etableres en fælles affaldssortering i form af nedgravning af containere på Kildevældsgade inden for en økonomisk ramme på 550.000 kr.

Forslaget blev vedtaget med 57 stemmer for og 27 imod. Inden beslutningen kan blive en realitet, skal arbejdsgruppen og bestyrelsen arbejde videre med projektet inden for det mandat, som blev givet af generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen traf sin beslutningen, var der en lang og god debat, affødt af en bekymring fra en del husejere over for det konkrete projekt. Således var en del af husejerne bekymrede for de støj- og affaldsgener, som der kunne tænkes at blive en del af resultatet for en nedgravet løsning. En del var også stærkt bekymrede for det æstetiske, herunder om det var i overensstemmelse med den bevarende lokalplan.

Generalforsamlingen henstillede derfor til bestyrelsen og arbejdsgruppen, at den store bekymring og de indsigelser, som en hel del husejere havde til projektet, var noget, der skal lyttes til, og som skal indgå i arbejdsgruppens og bestyrelsens videre arbejde.

På den baggrund vil bestyrelsen orientere om, at bestyrelsen og affaldsgruppen nu indgår aftale med en teknisk rådgiver, der kan hjælpe med at afklare de fornødne forundersøgelser og realisering af projektet, herunder søge tilladelser til etablering, gravearbejde etc.

Den bekymring, som en del husejere gav udtryk for, vil derfor også være et forhold, som bestyrelsen og arbejdsgruppen vil være meget bevidste om i det videre arbejde med projektet. Bestyrelsen og arbejdsgruppen vil derfor være meget opmærksomme på, at:

  • Kommunens projekter vedrørende klima- og skybrudsløsninger indtænkes.
  • Undersøge mulighederne for et nøglekort/ låseanordning, så kun husejere i vores forening kan bruge nedkastene.
  • Undersøge muligheden for kommunal medfinansiering.
  • Inddrage eksperter, rådgivere mv. i forbindelse med økonomien og de tekniske udfordringer ved projektet.
  • Undersøge muligheden for at camouflere nedkastene med brosten omkring nedkastene.
  • Kommunen inddrages, fsva. den tekniske og den æstetiske del af projektet, så bl.a. Center for Design er involveret.
  • Der sikres en løbende orientering af husejerne om status på arbejdet i Nyhedsbrev, hjemmeside og i Kilden. Der vil komme nyt på hjemmesiden under Din forening > Affaldsgruppen.

Husejere, som ønsker at gøre opmærksom på særlige forhold eller spørgsmål, vil altid kunne henvende sig til mailadressen: bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk eller kontakte et bestyrelsesmedlem. Se kontaktoplysninger på bagsiden.  

Klippet fra Kilden 2016/1, side 3.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet