Nyt fra bestyrelsen pr 15/11-2015

Revideret af Webadministratoren | |   Bestyrelsen

Bestyrelsens formand Benditte Skyhøj Olsen har den 15. november 2015 fortalt webadministratoren Søren Borch følgende om bestyrelsens aktuelle arbejdsopgaver:

Facaderegulativet

Bestyrelsen arbejder på at få det skrevet sammen efter de ændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i februar 2015. Regulativet lægges på hjemmesiden snarest.

P-pladser

Det blev (vist i nok august) vedtaget i Københavns kommune, at vores kvarter skal ind under en ordning med betalt parkering. Bestyrelsen og Trafikgruppen arbejder på at få en afklaring fra kommunen.

Affaldsspande

Kommunen arbejder med fremtidig løsning mht affaldsspande for vores kvarter. Aktuel uddeling af plast/metalspande til enkelte beboere skyldes en administrativ fejl i kommunen. Disse spande bliver muligvis samlet ind igen. På vores Facebook-gruppe har nogle beboere nævnt, at de som naboer har fået kommunens tilladelse til at dele spande. Affaldsgruppen følger op på hele sagen.

Vejledning til nye beboere

Bestyrelsen udsender løbende et "velkomstbrev" til ejendomsmæglere, så de kan uddele brevene til potentielle og faktiske nyindflyttere. Heri bydes folk velkommen, og brevet nævner visse regler og henviser i øvrigt til websitet. Bestyrelsen har måttet opgive at besøge alle nyindflyttere, da det kan være svært at få rede på, hvem der flytter ind hvornår.

Generalforsamling 23/2-2016

Bestyrelsen er ved at lave årsberetningen, regnskab mm, og påtænker en generalforsamling med mere plads til arbejdsgrupperne. Desuden vil de gerne stimulere, at nye folk stiller op til bestyrelsen, evt som suppleanter.

Lovliggørelsessager

Bestyrelsen bruger en del tid på rådgivning og opfølgning på sager om ombygning mm, nemlig hvor disse sager er reguleret af facaderegulativet og andre regler, som bestyrelsen qua tidligere generalforsamlingsbeslutninger og tinglysninger er forpligtet til at følge op på.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet