Oplæg til GF-2016 om affaldshåndtering

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

5 A Forslag om at afsætte midler til affaldshåndtering

Forslag til beslutning:

At generalforsamlingen beslutter at afsætte 550.000 kr. med henblik på nedgravning af 4 containere på torvet til sortering af glas, papir, metal og hård plast.

Baggrund:

Københavns kommune har besluttet, at dagrenovation skal sorteres i følgende fraktioner:

 • glas
 • papir
 • hård plast
 • metal
 • restaffald

På sigt skal vi formentligt også sortere bioaffald og pap.

Farligt affald skal indsamles i en rød beholder, der vil blive uddelt til hver matrikel i løbet af foråret. Beholderen vil blive tømt en gang i kvartalet og skal sættes ud på fortovet til tømning. Den kan opbevares i kælderen eller i gården mellem tømningerne.

Kommunen har besluttet, at restaffald, dvs. den ene af de grønne beholdere som vi har i dag, skal opbevares på matriklen.

Affaldsgruppen har drøftet forskellige mulige løsninger på opbevaring af de mange fraktioner affald. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at der står 3 beholdere i hver forhave. Det tager plads og skæmmer vores fine huse. Set i lyset af, at næste skridt vil være sortering i yderligere 2 fraktioner, er vi kommet frem til, at den mest fremtidssikrede og hensigtsmæssige løsning er at grave 4 containere ned på torvet til opsamling af glas, papir, plast og metal. Vi bør samtidigt fremtidssikre, så der kan graves yderligere 2 fraktioner ned, nemlig til bioaffald og pap.

Vi har drøftet løsningen med kommunen og har opbakning derfra. Det er en kendt løsning, og de har materiel til tømning.

Vi har undersøgt hvilke typer nedkast, der findes, og fundet den type, der kan males grøn, dvs. samme farve som vores bænke.

[Se fotos i indkaldelsen]

Med udgangspunkt i at vi er 520 husstande, har vi beregnet omfang af affald.

Papir: 1 stk. 5 m3 container

 Erstatter ca. 400 beholdere

 Metal: 1 stk. 1,5 m3 container

 Erstatter ca. 400 todelte beholdere, der indeholder såvel plast som metal

 Plast: 1 stk. 2 m3 container

 

 Glas: 1 stk. 5 m3 container

 Erstatter ca. 400 beholdere

Containerne tømmes en gang om ugen, det tager 7 min at tømme. Til metal og plast kan der etableres en 5 m3 container, og dermed kan containeren nøjes med at blive tømt ca. hver 3 uge.

Økonomi – anlæg og drift

Vi har undersøgt prisen og fået et foreløbigt overslag fra Sisatec, et firma der etablerer denne form for løsning:

4 GTR containere

 250.000 kr.

Nedgravning og etablering

 125.000 kr.

T eknisk og arkitektonisk rådgivning

   50.000 kr.

Uforudsete udgifter

 100.000 kr.

I alt inkl. moms

 550.000 kr.

Forudsætningen for løsninger er, at de graves ned i en samlet arbejdsgang. Derfor er der afsat rigeligt til uforudsete udgifter. Priserne er inklusiv moms.

Driftsomkostninger: Ca. 250, - hvert andet år (vedligehold af nedkast).

Vask af beholder: Ca. kr. 1.500 – 2.000,- pr. stk., men det er ikke nødvendigt at vaske papir- og papbeholdere. For de øvrige containere forventes det, at de skal vaskes én gang hvert andet år.

Afgiften for tømning vil være den samme som nu. Kommunen oplyser, at vi kan forvente, at det bliver billigere på sigt i takt med, at der er flere ejendomme, der implementerer denne løsning. Det er - alt andet lige - billigere at tømme en stor container end at tømme 400 beholdere.

Det videre forløb:

1. Efter generalforsamlingsbeslutning arbejder Affaldsgruppen videre med at realisere projektet.

2. Affaldsgruppen indgår aftale med en teknisk rådgiver, der kan hjælpe med de fornødne forundersøgelser og realisering.

Det skal bl.a. undersøges:

 • Hvad Center for Bydesign i Københavns kommune siger til løsningen, såvel æstetisk som trafikalt.
 • Der skal søges tilladelser til etablering, gravearbejde etc.
 • Det skal undersøges, om der ligger ledninger og rør i jorden, der gør placeringen side om side dyrere end forventet.
 • Valg af nedkast og overflade omkring nedkast skal afklares.
 • Der skal indhentes et egentligt tilbud.

Dagligt vedligehold omkring nedkastet skal afklares: hvem fejer og holder et øje med, at der ikke stilles affald ved siden af nedkastet? Er der en pensionist i kvarteret eller nogle store skolebørn, der vil have sig et "viceværtjob"?

Hvis projektet bliver dyrere end skønnet eller ændres væsentligt, skal det forelægges generalforsamlingen igen.

Hele projektet vil koste ca. 550.000 kr. incl. moms.

Fordele: Vi får mulighed for at sortere affald. Vi kan nøjes med én affaldsbeholder til restaffald i forhaven. Vi slipper for papirbeholder og særligt den todelte beholder til metal og hård plast, der tømmes hver 6. uge. Vi mødes på torvet, når vi afleverer vores sorterede affald og bliver et foregangskvarter for, hvordan vi såvel miljørigtigt som arbejdsmiljørigtigt kan sortere affald.

Ulemper: Du skal gå ned på torvet med det sorterede affald. For dem, der bor på torvet, vil der op til 4 gange om ugen være op til 7 min. støj, når containerne bliver tømt.


Ovenstående er klippet fra den officielle indkaldelse, nærmere betegnet Pkt 5A, side 16-19., idet billeder dog ikke er kopieret med over.

Kommentarer :

 • user
  Søren Steen Rasmussen Niels W. Gades Gade 37 04-04-2016 kl. 09:12
  Jeg tror, at man fra affaldsgruppen undervurderer de støjgener, der kommer når de enkelte tømmer deres glas i containeren. Hvordan ser I det løst?

  Hvordan begrænser vi udefrakommendes brug af affaldscontainerne? Er der lås på anlægget?

  Hvordan bliver løsningen visuelt? Kunne I dele billeder af det nedgravede anlæg?

  Det ville klæde bestyrelsen at involvere beboerne, der bor ud imod torvet, således at man reelt tager hensyn til dem, som beslutningen kommer til at påvirke mest og lader dem have en større stemme, så vi ender med en løsning, som alle kan være glade for.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet