Radiatorvandets tryk. Påfyldning af vand

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Energiråd

Trykmåleren bør stå mellem 1,0 og 2,0 bar. I følge VVSeren er et tryk på 1,7 bar passende som udgangspunkt.

Teorien

 • 1,0 bar pr 10 m lordrette forskel fra cirkulationspumpen på radiatorvandet og op til øverste radiator.
 • Hertil 0,2 bar for at dække tryktab i rørene.

Hvorfor ikke mindre:

 • Pga husets højde skal man have mindst 0,9 bar for at sikre, at radiatorvandet kan nå helt op på 2. sal.
 • Hvis du har radiator på spidsloftet, skal du nok mindst have 1,2 bar
 • Det lille overtryk sikrer, at du kun sjældent skal efterfylde
 • En test viser, at vi får varme på 2. sal med 1,0 bar.

Hvorfor ikke mere:

 • Ved meget højt tryk kan man risikere, at dårlige rør eller pakninger lækker eller sprænges.
 • For at sikre systemet er der sikkerhedventiler, som normalt slipper trykket ud ved 2,5 - 3,0 bar. Dvs at der kommer radiatorvand ud på gulvet.
 • Det er også godt at stoppe påfyldningen ved 2,0 bar, da du ellers risikerer, at en sikkerhedsventil pludselig slipper ganske varmt vand ud med et overraskende tryk. 

Hvordan og hvornår reguleres trykket:

Hvis man er uden for intervallet, så skal man tilslutte en slange til påfyldningsstudsen og enten slippe vand ud eller slippe mere vand ind (vandværkets tryk er heldigvis mere end 2 bar :-).

Så længe du har varme på radiatorerne, så skal du ikke gøre noget. Alt andet lige er det bedst ikke at fylde nyt vand på, da nyt vand altid er lidt mere surt end gammelt vand og derfor ætser rørene mere.

Hvis radiatorer larmer, så se denne vejledning.

Hvorfor kan trykket falde:

Det må skyldes, at der siver radiatorvand ud et eller andet sted. Du bør prøve at finde stedet og få det tætnet. Det kan sive så langsomt, at det løbende fordamper og altså ikke ses som dryp eller vandpyt, hvorfor det kan være svært at finde.

Trykekspansionsbeholderen:

Normalt vil ballonen i trykekspansionsbeholderen hjælpe med at regulere trykket, men hvis den er flad/gammel, vil trykket være meget følsomt over for selv små ændringer i vandmængden, således at du får svært ved at ramme intervallet.

Du kan enten:

 • udskifte trykekspansionsbeholderen
 • pumpe den op med luft igen (en alm. bildæk-pumpe). Det kræver dog, at vandtrykket er taget af, dvs der er lukket på en ventil (hvis du har en sådan), eller at vandet er taget af systemet.

Pumpens pumpetryk

Nogle pumper kan pumpe med forskellig styrke, fordi nogle anlæg kræver mere end andre, fx ved gulvvarme, lange rørføringer etc.

Stil generelt på det laveste pumpetryk, som stadig giver varme i alle radiatorer.

 

Log: Oprettet for længe siden. Dato reguleret af og til for at få den op i toppen af nyhedslistningen

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Bgg50 05-11-2012 kl. 21:43
  Jeg har dags dato rettet lidt i artiklen om Trykket på radiatorvandet efter en række gode råd fra læsere. Tak til dem.
 • user
  Søren Bgg50 05-11-2012 kl. 21:41
  Om muligt kan det af samme grund være en fordel at påfylde fra den varme hane.
  Husk i øvrigt at slippe luft ud af radiatorerne (især på 2. sal) før påfyldning og ca en halv time efter.
  Fyld op til tæt på 2,0 bar, så der er lidt "at lufte ud af" :-)
 • user
  jørgen kildevældsgade 9 02-11-2012 kl. 11:53
  Her skal man oså være opmærksom på at vandet ekspanderer fra kold til varm tilstand:højere temperatur efter evt. fornyet påfyldning, jo mere tryk vil der også være i måling af bar.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet